ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ

04/06/2018

Περίοδος υποβολής προτάσεων από 11/6/2018 έως 17/9/2018
 

04/06/2018

Περίοδος υποβολής προτάσεων από 11/6/2018 έως 17/9/2018

04/06/2018

Περίοδος υποβολής από 27/6/2018 έως εξαντλήσεως προϋπολογισμού

21/11/2017

Περίοδος υποβολής από 8/1/2018 έως εξαντλήσεως προϋπολογισμού.

15/11/2017

Ως 15/12/2018 για "Επενδύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού".