ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Σύσταση, υποστήριξη και καθοδήγηση οργανώσεων παραγωγών

Σύσταση, υποστήριξη και καθοδήγηση οργανώσεων παραγωγών
Η Ομάδα Παραγώγων είναι αυτοτελής νομική οντότητα του συνεταιριστικού ή εμπορικού δικαίου ή σαφώς οριζόμενο μέρος αυτών, ουσιαστικά δηλαδή ένα νομικό πρόσωπο (Συνεταιρισμός, Εμπορικού Δικαίου, Αστικού Δικαίου) που έχει συγκροτηθεί με πρωτοβουλία παραγωγών αγροτικών προϊόντων, με αντικείμενο δραστηριότητας ένα συγκεκριμένο προϊόν ή μια ομάδα ομοειδών προϊόντων και με εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας έχουν καθορίσει κανόνες παραγωγής και εμπορίας των παραγόμενων προϊόντων.

Η Οργάνωση Παραγώγων είναι κάθε νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου και έχει εμπορική ιδιότητα που έχει συσταθεί με πρωτοβουλία παραγωγών που καλλιεργούν και παράγουν συγκεκριμένη κατηγορία προϊόντων τα οποία προορίζονται για νωπή κατανάλωση ή μεταποίηση και θα πρέπει να διαθέτουν ειδικό κανονισμό λειτουργίας και να έχουν εκλεγμένα όργανα.

Η Growplan έχοντας ως βασική επιδίωξη τη βιωσιμότητα στον επιχειρηματικό σχεδιασμό, δίνει μεγάλη έμφαση στη φιλοσοφία του “Συνεταιρίζεσθαι” και στην αναγκαιότητα ανάπτυξης συνεταιριστικών συμπράξεων στον αγροτικό τομέα.

Αναλαμβάνει με απόλυτη υπευθυνότητα ένα ολοκληρωμένο σύνολο υπηρεσιών συμβουλευτικής υποστήριξης για αγροτικούς συνεταιρισμούς όπως τη σύσταση, υποστήριξη και καθοδήγηση ομάδων και οργανώσεων παραγωγών καθώς και το σύνολο των απαιτούμενων μελετών, ώστε οι ομάδες και οργανώσεις παραγωγών να είναι βιώσιμες και με προοπτικές ανάπτυξης.

Συγκεκριμένα,
  • αναλαμβάνει τις διαδικασίες ίδρυσης και σε συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους,
  • παρέχεται πλήρης συμβουλευτική υποστήριξη για τη σύνταξη του καταστατικού και του πρακτικού ίδρυσης του νομικού προσώπου.
  • παρέχει ολοκληρωμένη συμβουλευτική υποστήριξη με σκοπό την ορθή λειτουργία του νομικού προσώπου στα πρότυπα ιδιωτικής εταιρείας, με σχεδιασμό στρατηγικών ανάπτυξης της επιχειρηματικής του δραστηριότητας για την βελτίωση της κερδοφορίας και την εξασφάλιση πηγών χρηματοδότησης
  • αναλαμβάνει την κατάρτιση επιχειρηματικού σχεδίου ή/και οικονομοτεχνικής μελέτης για ένταξη στα επιδοτούμενα προγράμματα χρηματοδότησης.
  • παρέχει τεχνική υποστήριξη για την εφαρμογή σύγχρονων τεχνικών εξαγωγικού marketing και την προώθηση των προϊόντων σε αγορές του εξωτερικού
  • αναλαμβάνει την στελέχωση του με το κατάλληλο δυναμικό,
  • παρέχει τεχνική υποστήριξη για τη μείωση του κόστους παραγωγής με την οργάνωση τμήματος αγοράς εφοδίων και μηχανολογικού εξοπλισμού, την εξεύρεση υποψήφιων νέων αγοραστών, τη δημιουργία δικτύων διανομής και τη δημιουργία πρατηρίων πώλησης
  • παρέχει εξειδικευμένη και πλήρη λογιστική παρακολούθηση Αγροτικών Συνεταιρισμών και Ομάδων Παραγωγών
  • παρέχει φοροτεχνική υποστήριξη στα μέλη των αγροτικών συνεταιρισμών με την υποβολή των φορολογικών τους δηλώσεων και κάθε άλλη διεκπεραίωση φορολογικών υποχρεώσεων.
Εάν σας ενδιαφέρει συμπληρώστε τη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος της εταιρείας μας 


Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να εξασφαλίσει για εσάς την καλύτερη εμπειρία. Μάθετε περισσότερα
Κατάλαβα!