ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ - ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ

15/03/2018

Η υποβολή των αιτήσεων στήριξης πραγματοποιείται ηλεκτρονικά από 15-03-2018 έως και  03-05-2018
 

28/12/2017

Από 15 Ιανουαρίου 2018 μέχρι και 16 Φεβρουαρίου 2018 οι αιτήσεις στην Απονιτροποίηση

16/06/2017

Το Μέτρο στοχεύει στην ενθάρρυνση των αγροτών να εφαρμόσουν τις αρχές και τις μεθόδους βιολογικής καλλιέργειας.
 

10/03/2017

Η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των Αιτήσεων Χρηματοδότησης ορίζεται η Πέμπτη 23 Μαρτίου 2017 με καταληκτική ημερομηνία την Πέμπτη 15 Ιουνίου 2017.
 

19/10/2016

Από 31 Οκτωβρίου 2016 μέχρι 30 Ιανουαρίου 2017 έχουν στη διάθεσή τους οι υποψήφιοι για το πρόγραμμα Νέων Αγροτών να καταθέσουν το σχετικό φάκελο.