Διοίκηση1
Η διοίκηση και διαχείριση επενδυτικών σχεδίων  προϋποθέτει μεγάλη εμπειρία, εξειδίκευση και τεχνογνωσία για τον σχεδιασμό όλων των επί μέρους φάσεων αλλά και τη διαχείριση μεγάλου όγκου εγγράφων και πληροφοριών.

Η Growplan - Ορνιθάς Θ. και ΣΙΑ Ο.Ε. παρέχει σήμερα την πληρέστερη κάλυψη όσον αφορά την διοίκηση και διαχείριση επενδυτικών σχεδίων  
 
Συνοπτικά οι υπηρεσίες της:
 
  • Χρονικός προγραμματισμός έργων
  • Κοστολόγηση και οικονομικός προγραμματισμός έργων
  • Υποβολή εκθέσεων προόδου στους αρμόδιους φορείς
  • Συνεχής ενημέρωση επενδυτή για τις διαδικασίες υλοποίησης
  • Παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης του έργου και εκπόνηση απαιτούμενων εκθέσεων προόδου - ελέγχου
  • Υποβολή των απαραίτητων εκθέσεων με βάση τις προβλεπόμενες διαδικασίες, μέχρι την ολοκλήρωση και αποπληρωμή του έργου
  • Διαχείριση Προμηθειών και Συμβάσεων έργου
  • Υποστήριξη στη συγκέντρωση απαραίτητων δικαιολογητικών και νομιμοποιητικών εγγράφων
  • Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την αποτελεσματικότερη υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου και την μέγιστη απορρόφηση της επιδότησης


Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να εξασφαλίσει για εσάς την καλύτερη εμπειρία. Μάθετε περισσότερα
Κατάλαβα!