ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

Επιχορήγηση επενδυτικών σχεδίων

Επιχορήγηση επενδυτικών σχεδίων
Σκοπός του τμήματος αυτού είναι η ενημέρωση και η προετοιμασία των επιχειρήσεων σχετικά με προγράμματα χρηματοδοτικών ενισχύσεων.

Έτσι δίνεται η δυνατότητα στις επιχειρήσεις να αναπτύξουν την στρατηγική τους προκειμένου η αξιοποίηση των διατιθεμένων πόρων να αποτελέσει ένα ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για την ίδια την επιχείρηση.

Συγκεκριμένα, η Growplan - Ορνιθάς Θ. και ΣΙΑ Ο.Ε. αναλαμβάνει την προετοιμασία του απαραίτητου φακέλου υποψηφιότητας για την ένταξη του έργου σε κάποιο από τα επιδοτούμενα ενεργά προγράμματα και παρέχει ένα ολοκληρωμένο πακέτο υπηρεσιών, οι οποίες περιλαμβάνουν τις ακόλουθες διαδικασίες:
 
  • Διαγνωστική μελέτη εντοπισμού των αναγκών της επιχείρησης.
  • Έρευνα και αναζήτηση προγραμμάτων επιχορήγησης επενδυτικών σχεδίων.
  • Αξιοποίηση βέλτιστων πηγών χρηματοδότησης
  • Σχεδιασμός του επενδυτικού έργου
  • Σύνταξη της οικονομοτεχνικής μελέτης του επενδυτικού σχεδίου
  • Τεχνική στήριξη κατά τη διαδικασία αξιολόγησης


Copyrights © 2015 - Developed And Designed by fedenet