ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ & ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Υπηρεσίες Μισθοδοσίας

Υπηρεσίες Μισθοδοσίας
Η ανάθεση των εργασιών μισθοδοσίας σε εξωτερικό συνεργάτη (payroll outsourcing) είναι η πλέον διεθνής πρακτική.

Η Growplan - Ορνιθάς Θ. και ΣΙΑ Ο.Ε. παρέχει σήμερα την πληρέστερη κάλυψη υπηρεσιών μισθοδοσίας.

Η εμπιστοσύνη των πελατών μας οφείλεται στην εξειδίκευση των στελεχών - λογιστών της, τα οποία:
 
 • Εγγυούνται την άψογη διαχείριση μισθοδοσίας  με αμεσότητα και εχεμύθεια και καταρτίζουν την μισθοδοσία έγκαιρα και σωστά
 • Παρακολουθούν και διασφαλίζουν την έγκαιρη ενημέρωση για οποιαδήποτε αλλαγή στους νόμους περί συμβάσεων ή ασφαλιστικών θεμάτων.
 • Καλύπτουν εργατικά, ασφαλιστικά και φορολογικά θέματα
 
Στις Υπηρεσίες Μισθοδοσίας περιλαμβάνονται οι ακόλουθες:
 
 • Υπολογισμός και έκδοση μισθοδοσίας
 • Σύνταξη και εκτύπωση μισθολογικών καταστάσεων
 • Τήρηση μισθοδοσίας, υπολογισμός αμοιβών προσωπικού και εργατικών εισφορών
 • Διαχείριση προσλήψεων, οικειοθελών αποχωρήσεων ή απολύσεων
 • Σύνταξη και αποστολή καταστάσεων ασφαλιστικών ταμείων
 • Σύνταξη, εκτύπωση και ηλεκτρονική αποστολή Αποδείξεων πληρωμής ανά μισθοδοτούμενο, με ανάλυση αποδοχών – κρατήσεων
 • Ανάλυση μισθοδοσίας ανά κέντρο κόστους
 • Υποστήριξη στον σχεδιασμό ευέλικτων και οικονομικών ωραρίων εργασίας
 • Υποστήριξη διαδικασίας επιστροφής εργοδοτικής εισφοράς προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισής ΟΑΕΔ
 • Συμβουλευτική υποστήριξη σε θέματα εργατικής νομοθεσίας
 • Επεξεργασία μισθοδοσίας για αλλοδαπό προσωπικό
 • Προϋπολογισμός κόστους μισθοδοσίας τρέχουσας ή  επόμενης χρήσης
 • Υπολογισμός της πρόβλεψης αποζημίωσης προσωπικού σύμφωνα με τις ανάγκες της επιχείρησης σας.
Εάν σας ενδιαφέρει η συγκεκριμένη υπηρεσία συμπληρώστε τη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος της εταιρείας μας.


Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να εξασφαλίσει για εσάς την καλύτερη εμπειρία. Μάθετε περισσότερα
Κατάλαβα!