Θέλεις να ενημερώνεσαι άμεσα;

Η Growplan χρησιμοποιεί cookies για τη βελτίωση της λειτουργικότητας του site και για να σας προσφέρει μια καλύτερη εμπειρία περιήγησης.Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των cookies σε αυτόν τον ιστότοπο και τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να τις απορρίψετε περιέχονται στην πολιτική για cookies. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο ή κάνοντας κλικ στο "OK", συναινείτε στη χρήση των cookies.

OK
Η τροποποιημενη βαθμολογία των Σχεδίων Βελτίωσης (Μέτρο 4.1.1).

Επιδοτήσεις

Η τροποποιημενη βαθμολογία των Σχεδίων Βελτίωσης (Μέτρο 4.1.1).

18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

Επιδοτήσεις

Η τροποποιημενη βαθμολογία των Σχεδίων Βελτίωσης (Μέτρο 4.1.1).

18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

Αποθήκευση Άρθρου
1 comments 0 share
Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης: 5'
Προτεραιότητα στα επερχόμενα Σχέδια Βελτίωσης (Μέτρο 4.1.1: Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης) θα δοθεί σε επενδυτικά σχέδια που συνδέονται κυρίως με τον τομέα της αιγοπροβατοτροφίας, των οπωροκηπευτικών, της παραγωγής ζωοτροφών και φυτών ανθεκτικών στην κλιματική αλλαγή.

Για να μπορέσει να ενταχθεί κάποιος στα σχέδια θα πρέπει να έχει ελάχιστη βαθμολογία τα 45 μόρια σε σχέση με το μέγιστο που είναι τα 100 μόρια.

Αναλυτικότερα τα κριτήρια όπως και τι να προσέξετε παρακάτω:
 
Προσανατολισμός της εκμετάλλευσης Προσανατολισμός της παραγωγικής δυναμικότητας της εκμετάλλευσης Ποσοστό της παραγωγικής δυναμικότητας αιγοπροβατοτροφίας σε σχέση με την συνολική (>60%) 0 ή 6-12
Ποσοστό της παραγωγικής δυναμικότητας παραγωγής οπωροκηπευτικών σε σχέση με την συνολική (>60%) 0 ή 6-12
Ποσοστό της παραγωγικής δυναμικότητας παραγωγής ζωοτροφών σε σχέση με την συνολική (>60%) 0 ή 6-12
Ποσοστό της παραγωγικής δυναμικότητας
καλλιέργειας φυτών ανθεκτικών στην κλιματική
αλλαγή σε σχέση με την συνολική (>60%)
0 ή 6-12
Προσανατολισμός της παραγωγικής δυναμικότητας της υφιστάμενης εκμετάλλευσης σε συστήματα ποιότητας Εκμεταλλεύσεις με πιστοποίηση βιολογικών ή/και συστημάτων ποιότητας (>50%) 0 ή 5
Εκμεταλλεύσεις με παραγωγή προϊόντων ΠΟΠ & ΠΓΕ (>50%)  0 ή 3,5
Οικονομικό μέγεθος Οικονομικό μέγεθος της εκμετάλλευσης σε όρους τυπικής απόδοσης Παραγωγική δυναμικότητα της εκμετάλλευσης (εκφρασμένη ως αρχική τυπική απόδοση) είναι ίση
με 8.000€ έως και 15.000 €
0 ή 3,5
Παραγωγική δυναμικότητα της εκμετάλλευσης (εκφρασμένη ως αρχική τυπική απόδοση) είναι ίση
με 25.001€ έως και 40.000 €
0 ή 2,5
Παραγωγική δυναμικότητα της εκμετάλλευσης
(εκφρασμένη ως αρχική τυπική απόδοση) είναι ίση
με 15.001 € έως και 25.000€
0 ή 5
Συσχέτιση του οικονομικού μεγέθους της υφιστάμενης εκμετάλλευσης σε όρους τυπικής απόδοσης με το ύψος των αιτούμενων επενδύσεων α) εκμεταλλεύσεις με παραγωγική δυναμικότητα έως
12.000 € που το ύψος των αιτούμενων επενδύσεων δεν ξεπερνά τα 48.000 € ή
β) εκμεταλλεύσεις με παραγωγική δυναμικότητα πάνω από 12.000 € που το σύνολο των αιτούμενων επενδύσεων δεν ξεπερνούν 4πλάσιο της παραγωγικής δυναμικότητας
0 ή 15
Δυναμική της εκμετάλλευσης Δυνατότητα υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου Ικανότητα κάλυψης του 20% του αιτούμενου
 προϋπολογισμού  κατά την στιγμή της αίτησης
0 ή 5,2
Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα χωρίς παρακρατούμενες οφειλές 0 ή 2,6
Ύπαρξη απαραίτητων αδειών για την υλοποίηση κατά την στιγμή της αίτησης 0 ή 1,3
Κερδοφορία τα 3 τελευταία έτη (προ αποσβέσεων και φόρων) 0 ή 2,6
Τα ακίνητα επί των οποίων χωροθετούνται οι επενδύσεις είναι ιδιόκτητα και απαλλαγμένα βαρών 0 ή 1,3
Δυναμική του δικαιούχου Ενταγμένος στο πρόγραμμα Νέων Αγροτών του 2014 0 ή 8
Δικαιούχος ή Επιλαχών στο πρόγραμμα Νέων Γεωργών του 2016
Επαγγελματική Εμπειρία στη Γεωργία:
-Φυσικά Πρόσωπα: Εμπειρία>5 ετών και ηλικία < 45 ετών
-Νομικά Πρόσωπα: Εμπειρία>5 ετών
Κατοχή πτυχίου Γεωτεχνικής Κατεύθυνσης Σ.Ε.Κ./Ι.Ε.Κ./ΕΠΑ.Σ./ΕΠΑ.Λ/Τ.Ε.Ε./ΓΕ.Λ. 0 ή 3,5
Κατοχή πτυχίου Γεωτεχνικής Κατεύθυνσης ΤΕΙ/ΑΕΙ/Μεταπτυχιακό/Διδακτορικό 0 ή 5
Είδος επενδυτικής δαπάνης Αξιολόγηση κατηγορίας επενδυτικών δαπανών Επενδύσεις σε σταβλικές εγκαταστάσεις (>30% του συνολικού εγκεκριμένου προϋπολογισμού) 0 ή 8
Επενδύσεις σε εγκατάσταση νέων φυτειών (>30% του συνολικού εγκεκριμένου προϋπολογισμού) 0 ή 8
Επενδύσεις σε θερμοκηπιακές εγκαταστάσεις φυτικής (>30% του συνολικού εγκεκριμένου προϋπολογισμού) 0 ή 8
Αύξηση της παραγωγικότητας της χρησιμοποιούμενης ανθρώπινης εργασίας Αύξηση της παραγωγικότητας της ανθρώπινης εργασίας Αύξηση της τυπικής απόδοσης/ΜΑΕ > 20% 0 ή 5
Αύξηση της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων Εισαγωγή επενδύσεων που αναβαθμίζουν ποιοτικά την παραγωγή Επενδύσεις σε συγκεκριμένο εξοπλισμό στη ζωική παραγωγή 0 ή 5
Επενδύσεις για εγκαταστάσεις/εξοπλισμό για την προετοιμασία/συσκευασία/πρώτη πώληση της παραγωγής (>20% της επένδυσης)
Καινοτομία Ενσωμάτωση καινοτομίας στην εκμετάλλευση Ποσοστό(%) των καινοτόμων επενδύσεων επί του συνόλου των επενδύσεων 0-5
Συμμετοχή σε κλάδους που αναδεικνύονται στο πλαίσιο των ιδιαιτεροτήτων και αναγκών της κάθε Περιφέρειας Συμμετοχή σε κλάδους που αναδεικνύονται στο πλαίσιο των ιδιαιτεροτήτων και αναγκών της κάθε Περιφέρειας Ορισμός από Περιφέρειες ανάλογα με τον κλάδο προτεραιότητας 0-14
 
Συνεπώς σύμφωνα με τα παραπάνω:
 
  • Μία προσεκτική δήλωση ΟΣΔΕ του 2017 μπορεί να αποφέρει:
    • Έως 12 μόρια απο τον προσανατολισμό (αιγοπροβατοτροφία, κηπευτικά, ζωοτροφές, μόνιμες καλλιέργειες)
    • Έως 5 μόρια απο την τυπική απόδοση της εκμετάλλευσης
    • Έως 15 μόρια σε περίπτωση που το σύνολο των αιτούμενων επενδύσεων δεν ξεπερνούν 4πλάσιο της τυπικής απόδοσης.
  • Η ικανότητα κάλυψης του 20% του αιτούμενου προϋπολογισμού κατά την στιγμή της αίτησης 5,2 μόρια
  • Η φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα χωρίς παρακρατούμενες οφειλές 2,6 μόρια

Εάν θεωρήσουμε ότι τα 5 μόρια από την αύξηση της τυπικής απόδοσης/ΜΑΕ > 20% ως δεδομένα, τότε οι αιγοπροβατοτρόφοι και οι παραγωγοί κηπευτικών, ζωοτροφών και μόνιμων καλλιεργειών, καθώς και νέοι αγρότες του 2014 και του 2016 όπως και οι αγρότες με εμπειρία>5 ετών και ηλικία < 45 ετών είναι εύκολο να πιάσουν την ελάχιστη βαθμολογία των 45 μορίων.
 

Περισσότερα για τα Σχέδια Βελτίωσης 2017 εδώ

Share:

Αποθήκευση Άρθρου
Επικοινωνείστε μαζί μας

Σχετικά posts

Ποιες είναι οι δεσμεύσεις που αναλαμβάνουν οι δικαιούχοι του προγράμματος Νέων Αγροτών 2021;
0 comments 0 share 04 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021
Ποιες είναι οι δεσμεύσεις που αναλαμβάνουν οι δικαιούχοι του προγράμματος Νέων Αγροτών 2021;
Οι δεσμεύσεις που αναλαμβάνουν οι δικαιούχοι του προγράμματος Νέων Αγροτών 2021 είναι οι κάτωθι [...]
περισσότερα >
Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για να κριθεί κάποιος δικαιούχος του προγράμματος Νέων Αγροτών 2021;
0 comments 0 share 02 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021
Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για να κριθεί κάποιος δικαιούχος του προγράμματος Νέων Αγροτών 2021;
Οι προϋποθέσεις για να κριθεί κάποιος δικαιούχος του προγράμματος Νέων Αγροτών 2021 είναι οι κάτωθι:   [...]
περισσότερα >
Επιδοτείται η αγορά τρακτέρ και γεωργικών μηχανημάτων μέσω Αναπτυξιακού Νόμου και με τι επιδότηση;
0 comments 0 share 24 ΜΑΪΟΥ 2020
Επιδοτείται η αγορά τρακτέρ και γεωργικών μηχανημάτων μέσω Αναπτυξιακού Νόμου και με τι επιδότηση;
Προκηρύχθηκαν τα καθεστώτα ενισχύσεων «Γενική Επιχειρηματικότητα», προϋπολογισμού 350 εκατομμυρίων ευρώ και «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων», προϋπολογισμού 150 εκατομμυρίων ευρώ, των οποίων η προθεσμία υποβολής αιτήσεων θα διαρκέσει έως τις 31 [...]
περισσότερα >