image
image
ΕΛ
EN
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΚΛΑΔΟΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
image
Αναγνώριση & Συμβουλευτική Συλλογικών Σχημάτων
Αναγνώριση και Διαχείριση Συνεταιρισμών, Ομάδων & Οργανώσεων Παραγωγών....
image
Υποβολή Επενδυτικών Προγραμμάτων
Προετοιμασία και υποβολή προτάσεων σε προγράμματα χρηματοδοτικών ενισχύσεων...
ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟ
ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
BLOG
ΚΑΡΙΕΡΑ
main_title_icon
Θέλεις να ενημερώνεσαι άμεσα;
espa
espa
Ανώτατες τιμές για κατασκευές κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων και αποθηκών (Σχέδια Βελτίωσης)

BLOG

Ανώτατες τιμές για κατασκευές κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων και αποθηκών (Σχέδια Βελτίωσης)

21 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

BLOG

Ανώτατες τιμές για κατασκευές κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων και αποθηκών (Σχέδια Βελτίωσης)

21 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Αποθήκευση Άρθρου
0 comments 0 share
Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης: 3'
Οι ανώτατες τιμές για κατασκευές κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων και αποθηκών είναι, σύμφωνα με την δημόσια διαβούλευση, οι κάτωθι:
 
ΕΙΔΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΤΙΜΗ (€/m2)
Στάβλος αγελάδων γαλακτοπαραγωγής περιορισμένου σταβλισμού 220
Στάβλος αγελάδων γαλ/γής ελεύθερου σταβλισμού ατομικών θέσεων 210
Στάβλος αγελάδων γαλακτοπαραγωγής ελεύθερου σταβλισμού χωρίς ατομικές θέσεις, σε στρωμνή 180
Στάβλος αγελάδων κρεοπαραγωγής ελεύθερης βοσκής 210
Στάβλος πάχυνσης μοσχαριών σε απλά ανοικτά υπόστεγα 180
Στάβλος πάχυνση μοσχαριών σε κτίρια με διαμορφωμένα δάπεδα (κανάλια κ.λπ.) 210
Αιγοπροβατοστάσια 210
Αιγοπροβατοστάσια αμιγούς πάχυνσης αρνιών ή κατσικιών 190
Χοιροστάσια μικτής κατεύθυνσης 230
Χοιροστάσια αμιγούς πάχυνσης χοίρων σε διαμορφωμένα δάπεδα 230
Χοιροστάσια αναπαραγωγής (δεν περιλαμβάνουν πάχυνση και προπάχυνση) 230
Πτηνοτροφεία – Κονικλοτροφεία 210
Αποθήκη 210
Αμελκτήριο 380
Χώρος εξυπηρέτησης προσωπικού 360
Υπόστεγα σανών 110
Πίστες ενσίρωσης 22
Χώρος εξαγωγής προϊόντων μελισσοκομίας 380
Περίφραξη 19 €/m
Διαμόρφωση χώρου – ισοπέδωση  320 €/στρ.
Ισοπέδωση 56 €/στρ.
 • Στις σταβλικές εγκαταστάσεις που κατασκευάζονται
  • σε ορεινές περιοχές  δύναται να υπάρξει προσαύξηση έως 10% ανά m2 κτιρίου
  • σε νησιωτικές περιοχές της Χώρας με εξαίρεση τις νήσους Κρήτη και Εύβοια έως 15% ανά m2 κτιρίου (χωρίς προσκόμιση προμετρήσεων και προϋπολογισμών πολιτικού μηχανικού). σε νησιωτικές περιοχές της Χώρας με εξαίρεση τις νήσους Κρήτη και Εύβοια έως 30% ανά m2 κτιρίου με προσκόμιση προμετρήσεων και προϋπολογισμών πολιτικού μηχανικού
  • και τεκμηρίωση της αναγκαιότητα της σχετικής υπέρβασης
 • Στις σταβλικές εγκαταστάσεις συμβατικής κατασκευής αυξάνει επιπλέον έως 20 €/ m2 κτιρίου στην περίπτωση τοποθέτησης πάνελ πολυουρεθάνης πάχους κατ’ ελάχιστον 3 cm
 • Η επιλέξιμη δαπάνη κατασκευής στάβλων αγελάδων γαλακτοπαραγωγής ή κρεοπαραγωγής δεν περιλαμβάνει τις εγκαταστάσεις εκτροφής μοσχαριών μετά τις 120 ημέρες.
 • Στα χοιροστάσια μικτής κατεύθυνσης συμπεριλαμβάνονται και τα παχυντήρια.
 • Σε στάβλους αγελάδων που κατασκευάζονται με την μορφή ≪σταβλοϋπόστεγων≫,  δηλαδή υπόστεγων χωρίς περιμετρικούς τοίχους, οι ανώτατες επιλέξιμες δαπάνες μειώνονται στο 60% ανά m2 κτιρίου
 • Στην παρούσα παράγραφο, όπου γίνεται αναφορά σε ≪σταβλικές εγκαταστάσεις≫ εννοείται ότι αυτές περιλαμβάνουν το σύνολο των κτιρίων και κατασκευών από τα οποία αποτελείται μια σταβλική εγκατάσταση (στάβλος, αμελκτήριο, χώρος εξυπηρέτησης προσωπικού, αποθήκες, κ.λπ.).
 • Οι προσαυξήσεις αφορούν και την κατασκευή αποθήκης σε αίτηση στήριξης εκμετάλλευσης με επενδύσεις στην φυτική παραγωγή.
 

"ΝΕΟ PORTAL ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ!
Ενημερωθείτε για τις ευκαιρίες χρηματοδοτικής ενίσχυσης της εκμετάλλευσης σας μέσα από το πιο πλήρες portal για τα Σχέδια Βελτίωσης"

* Οι τιμές προέρχονται από το κείμενο της δημόσιας διαβούλευσης του Μέτρου 4.1.1 και 4.1.3 και δεν έχει νομική ισχύ καθώς μετά την ολοκλήρωση της διαβούλευσης ενδέχεται να υποστεί αλλαγές.
Share:

Αποθήκευση Άρθρου
Επικοινωνείστε μαζί μας

Σχετικά posts

Τυποποιητήρια Οπωροκηπευτικών - Επιδότηση Αναπτυξιακού – ΕΣΠΑ - Leader
0 comments 0 share 17 ΙΟΥΛΙΟΥ 2023
Τυποποιητήρια Οπωροκηπευτικών - Επιδότηση Αναπτυξιακού – ΕΣΠΑ - Leader
   Η τυποποίηση των οπωροκηπευτικών σχετίζεται με την εφαρμογή ταξινομήσεων σε διάφορες ποιοτικές κατηγορίες που βασίζονται σε εμπορικά πρότυπα και προβλέπονται από ευρωπαϊκούς κανονισμούς ή το εθνικό θεσμικό πλαίσιο.    Τα πρότυπα αφορούν προδιαγραφές όπως [...]
περισσότερα >
Συσκευαστήρια Οσπρίων - Επιδότηση Αναπτυξιακού – ΕΣΠΑ - Leader
0 comments 0 share 07 ΜΑΡΤΙΟΥ 2023
Συσκευαστήρια Οσπρίων - Επιδότηση Αναπτυξιακού – ΕΣΠΑ - Leader
   Τα  όσπρια κατέχουν σημαντικό ρόλο στη διατροφή του ανθρώπου. Σήμερα στην Ελλάδα η χρησιμοποίηση τους είναι ευρύτατη.    Είναι γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια, τόσο λόγω της οικονομικής κρίσης όσο και της  στροφής των Ελλήνων καταναλωτών στην υγιεινή- [...]
περισσότερα >
Συσκευαστήρια Ξηρών Καρπών - Επιδότηση Αναπτυξιακού – ΕΣΠΑ - Leader
0 comments 0 share 03 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022
Συσκευαστήρια Ξηρών Καρπών - Επιδότηση Αναπτυξιακού – ΕΣΠΑ - Leader
Η γεωγραφική θέση της Ελλάδας και το ήπιο κλίμα θεωρούνται ιδανικά για την ανάπτυξη των ξηρών καρπών και για το λόγο αυτό, η ποιότητα των ελληνικών ξηρών καρπών είναι παγκοσμίως αναγνωρισμένη. Στόχος της επένδυσης ενός συσκευαστηρίου ξηρών καρπών είναι να προσφέρει στην [...]
περισσότερα >
topbar