Κατηγορίες Επιχειρήσεων

Οι όροι και οι προϋποθέσεις για να δημιουργήσεις Πολυλειτουργικό Αγρόκτημα
11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

Οι όροι και οι προϋποθέσεις για να δημιουργήσεις Πολυλειτουργικό Αγρόκτημα

0 comments 0 share
Δικαίωμα δημιουργίας και λειτουργίας Πολυλειτουργικών Αγροκτημάτων έχουν όλοι όσοι βρίσκονται στα Μητρώα των Αγροτών και συντηρούν είτε ζωικό κεφάλαιο με αυτόχθονες φυλές ή καλλιεργούν τη γη με πιστοποιημένες ποικιλίες, σύμφωνα με πρόσφατη ΚΥΑ που ορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις δημιουργίας ενός Πολυλειτουργικού Αγροκτήματος.

Σύμφωνα με την απόφαση για την απονομή και τη χρήση του Σήματος καταβάλλεται στον ΕΛΓΟ, κατά περίοδο χρήσης (τριετία), τέλος χρήσης στα 300 ευρώ.

Η διάρκεια χρήσης του σήματος είναι τρία (3) έτη. Δύο (2) μήνες πριν την εκπνοή της τριετίας, ο ενδιαφερόμενος αιτείται την ανανέωση της χορήγησής του για ίσο χρονικό διάστημα.

Το Σήμα μπορεί να χρησιμοποιείται σε έντυπο και διαφημιστικό υλικό ή ως επισήμανση επί της συσκευασίας των προϊόντων οικοτεχνικής παραγωγής και αποτελείται από λεκτικό και εικαστικό μέρος, το οποίο δεν μπορεί να παραπέμπει σε άλλα σήματα και το οποίο μπορεί να φέρει ποιοτικές διαβαθμίσεις.

Ένα Πολυλειτουργικό Αγρόκτημα μπορεί να αναζητήσει χρηματοδότηση είτε μέσα από τα χρηματοδοτικά εργαλεία του Π.Α.Α., για παράδειγμα δράσεις Συνεργασίας, Εκπαίδευσης, Μεταποίησης, Σχεδίων Βελτίωσης, προγράμματα Leader, είτε μέσω γενικότερων αναπτυξιακών προγραμμάτων ΕΣΠΑ
 

Δικαιούχοι

Δικαίωμα δημιουργίας και λειτουργίας Πολυλειτουργικών Αγροκτημάτων έχουν:
 • οι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ)
 • συμπράξεις φυσικών ή/και νομικών προσώπων εγγεγραμμένων στο ΜΑΕΕ
 • συμπράξεις φυσικών ή/και νομικών προσώπων εγγεγραμμένων στο ΜΑΕΕ που πληρούν τις απαιτήσεις της παρούσας απόφασης με άλλα φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα, με την προϋπόθεση ότι οι εγγεγραμμένοι στο ΜΑΑΕ μετέχουν με ποσοστό τουλάχιστον 50% στη σύμπραξη.
 

Απαιτήσεις και προδιαγραφές για την πιστοποίηση

 
 • Έκταση: Στην περίπτωση που ο προσανατολισμός του αγροκτήματος δηλώνεται ως γεωργικός (φυτικής κατεύθυνσης), η καλλιεργήσιμη έκταση πρέπει να αποτελεί τουλάχιστον το 40% της διαθέσιμης συνολικής έκτασης του αγροκτήματος.
 • Φυτικό κεφάλαιο: Το φυτικό κεφάλαιο θα πρέπει να περιλαμβάνει την καλλιέργεια τουλάχιστον δύο ειδών φυτικής παραγωγής, εκ των οποίων η μία τουλάχιστον επιλογή να αφορά την καλλιέργεια τοπικών/παραδοσιακών ποικιλιών, με τη χρήση πιστοποιημένου πολλαπλασιαστικού υλικού, καθώς και την καλλιέργεια με παραδοσιακές ή/και φιλοπεριβαλλοντικές μεθόδους παραγωγής.
 • Ζωικό κεφάλαιο: Ως ελάχιστος πληθυσμός εκτροφής ζωικού κεφαλαίου ορίζονται, συνδυαστικά ή μη, οι τρεις ΜΜΖ. Στην περίπτωση που ο προσανατολισμός του αγροκτήματος δηλώνεται ως γεωργικός (ζωικής κατεύθυνσης), τουλάχιστον το 40% της διαθέσιμης συνολικής έκτασης του αγροκτήματος θα πρέπει να χρησιμοποιείται στην κτηνοτροφική δραστηριότητα  καθώς και το 40% τουλάχιστον των ζώων να αποτελείται από αυτόχθονες φυλές.
 • Παρασκευή γευμάτων: Προτιμώνται τα παραγόμενα προϊόντα του αγροκτήματος, προϊόντα από το καλάθι της οικείας περιφέρειας, καθώς και άλλα τοπικά προϊόντα, προερχόμενα από γειτνιάζουσες γεωργικές εκμεταλλεύσεις, επιχειρήσεις μεταποίησης και μονάδες τροφίμων οικοτεχνικής παρασκευής. Εφόσον το 50% τουλάχιστον των παρεχόμενων γευμάτων αναδεικνύει την τοπική κουζίνα ή τοπικές διατροφικές συνθήκες, τότε ο προσανατολισμός του αγροκτήματος μπορεί να χαρακτηριστεί ως γαστρονομικός.
 • Οικοτεχνία: Στην περίπτωση που το πολυλειτουργικό αγρόκτημα διαθέτει μονάδα τροφίμων οικοτεχνικής παρασκευής, απαιτείται βεβαίωση εγγραφής του υπευθύνου της μονάδας στο ΚΗΜΟ του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.
 • Συνεργασίες εμπορικού – πολιτισμικού χαρακτήρα: Ένα πολυλειτουργικό αγρόκτημα μπορεί να αναπτύσσει συνεργασίες με:
  • αγροτικές εκμεταλλεύσεις , αγροτικούς συνεταιρισμούς (ΑΣ), ομάδες παραγωγών, με στόχο την ανταλλαγή γνώσεων, τεχνικών μεθόδων, την εμπορία και την έκθεση μικρής κλίμακας τοπικών αγροτικών προϊόντων, την προβολή και προώθηση αυτών κ.ά.
  • επιχειρήσεις μεταποίησης και τυποποίησης αγροτικών προϊόντων, με στόχο τη μεταποίηση, την τυποποίηση και τη συσκευασία των παραγόμενων προϊόντων τους.
  • παραγωγούς εγγεγραμμένους στο ΚΗΜΟ ή επαγγελματίες αγρότες εγγεγραμμένους στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ), για την οικοτεχνική παραγωγή.

Σχόλια


Αφήστε το σχόλιό σας
Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να εξασφαλίσει για εσάς την καλύτερη εμπειρία. Μάθετε περισσότερα
Κατάλαβα!