image
image
ΕΛ
EN
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΚΛΑΔΟΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
image
Αναγνώριση & Συμβουλευτική Συλλογικών Σχημάτων
Αναγνώριση και Διαχείριση Συνεταιρισμών, Ομάδων & Οργανώσεων Παραγωγών....
image
Υποβολή Επενδυτικών Προγραμμάτων
Προετοιμασία και υποβολή προτάσεων σε προγράμματα χρηματοδοτικών ενισχύσεων...
ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟ
ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
BLOG
ΚΑΡΙΕΡΑ
main_title_icon
Θέλεις να ενημερώνεσαι άμεσα;
espa
espa
Η βαθμολογία για το Μέτρο 4.1.3 των Σχεδίων Βελτίωσης  (Χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Προστασία Περιβάλλοντος).

Επιδοτήσεις

Η βαθμολογία για το Μέτρο 4.1.3 των Σχεδίων Βελτίωσης (Χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Προστασία Περιβάλλοντος).

07 ΜΑΪΟΥ 2017

Επιδοτήσεις

Η βαθμολογία για το Μέτρο 4.1.3 των Σχεδίων Βελτίωσης (Χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Προστασία Περιβάλλοντος).

07 ΜΑΪΟΥ 2017

Αποθήκευση Άρθρου
0 comments 0 share
Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης: 3'
Στη Δράση 4.1.3 : "Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος" ενισχύονται επενδύσεις που συμβάλλουν στην ορθή διαχείριση των κτηνοτροφικών αποβλήτων και στη στροφή προς μία γεωργία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα η οποία στηρίζεται στην αύξηση της χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.
 
Οι εν δυνάμει δικαιούχοι για να κριθούν επιλέξιμοι για στήριξη θα πρέπει να κατέχουν γεωργική εκμετάλλευση, να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και να μην είναι συνταξιούχοι.

Οι επενδύσεις για να κριθούν επιλέξιμες για στήριξη θα πρέπει να:
 
  • συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές της Ένωσης, με εξαίρεση τις υλοποιούμενες από νέους γεωργούς, για τις οποίες μπορεί να χορηγηθεί ενίσχυση για 24 μήνες κατ’ ανώτατο όριο από την ημερομηνία εγκατάστασης.
  • πραγματοποιούνται μετά την υποβολή της αίτησης στήριξης
  • μην έχουν συγχρηματοδοτηθεί από άλλη πηγή
 
Προτεραιότητα θα δοθεί σε:
 
  • Θερμοκηπιακές εκμεταλλεύσεις
  • Κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις με υφιστάμενη σταβλική εγκατάσταση και ανάλογα με την κατηγορία
  • Χρήση ΑΠΕ σε υφιστάμενες γεωτρήσεις
  • Κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, με επενδύσεις που αποσκοπούν σε μείωση των εκπομπών αερίων
 
Για να μπορέσει να ενταχθεί κάποιος στη Δράση 4.1.3 θα πρέπει να έχει ελάχιστη βαθμολογία τα 30 μόρια σε σχέση με το μέγιστο που είναι τα 100 μόρια.


Αναλυτικότερα δείτε τα κριτήρια παρακάτω:
 
Μ 4.1.3 : Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος
ΑΡΧΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΜΟΡΙA
Επενδύσεις σε
θερμοκηπιακές & λοιπές
εκμεταλλεύσεις φυτικής
παραγωγής
Ποσοστό (%) συμμετοχής της τυπικής απόδοσης των θερμοκηπιακών καλλιεργειών στη συνολική τυπική απόδοση της εκμετάλλευσης ≥ 40% 20
≥ 15% και μέχρι 40% 16
>0% και μέχρι 15% 12
0% 8
Επενδύσεις σε
κτηνοτροφικές
εκμεταλλεύσεις με
υφιστάμενη σταβλική
εγκατάσταση
Αξιολογείται το είδος των κτηνοτροφικών σταβλικών εκμεταλλεύσεων ανάλογα με τις ανάγκες τους σε ενέργεια και τα απόβλητα που παράγουν Χοιροστάσια & βουστάσια 22
Αιγο-προβατοστάσια 19,8
Πτηνοτροφεία & λοιπές κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις 17,6
Επενδύσεις σε
κτηνοτροφικές
εκμεταλλεύσεις με στόχο
τη μείωση των εκπομπών
αερίων θερμοκηπίου
Επενδύσεις για κατασκευή δεξαμενών χειρισμού αποβλήτων Αναερόβια επεξεργασία με εξοπλισμό για αποφυγή οσμών (π.χ κλειστές δεξαμενές, κλειστοί αγωγοί και διαχωριστές στερεών-υγρών) 15
Αναερόβια επεξεργασία χωρίς εξοπλισμό για αποφυγή οσμών 13,5
Αερόβια επεξεργασία με ύπαρξη στεγανών δεξαμενών 12
Εφαρμογή μηχανικού διαχωρισμού υγρών -στερεών
αποβλήτων
ΝΑΙ  10
OΧΙ  0
Επενδύσεις για εγκαταστάσεις αποθήκευσης Δεξαμενή για αποθήκευση αποβλήτων για επαρκές διάστημα 8
Στεγασμένος και στεγανός χώρος για κοπροσωρό 7,2
Σηπτικός βόθρος 4,8
Χρήση ΑΠΕ Αξιολογείται εάν η επένδυση γίνεται στη ζωική παραγωγή Αιγο-προβατοτροφία 12,5
Χοιροτροφία, βοοτροφία 10
Πτηνοτροφία ή άλλο είδος 8,75
Αξιολογείται εάν η επένδυση γίνεται στη φυτική παραγωγή Θερμοκηπιακές εγκαταστάσεις ή υφιστάμενες γεωτρήσεις 12,5
Λοιπές εγκαταστάσεις (π.χ γεωτρήσεις, αποθήκες κ.α) 11,25
ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙ Ο ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (% της μέγιστης βαθμολογίας) 30

 

Περισσότερα για τα Σχέδια Βελτίωσης 2017 εδώ

Share:

Αποθήκευση Άρθρου
Επικοινωνείστε μαζί μας

Σχετικά posts

Πώς να αποφασίσετε αν είναι ώρα να αντικαταστήσετε τον αγροτικό σας εξοπλισμό;
0 comments 0 share 03 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023
Πώς να αποφασίσετε αν είναι ώρα να αντικαταστήσετε τον αγροτικό σας εξοπλισμό;
Δίπλα στη γεωργική γη που κατέχετε, τα μηχανήματα σας είναι πιθανότατα η δεύτερη μεγαλύτερη επένδυση που κάνετε στην αγροτική σας επιχείρηση. Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό να λαμβάνετε καλά ενημερωμένες αποφάσεις σχετικά με τη συντήρηση και τη διαχείρισή τους. Για να [...]
περισσότερα >
Τυποποιητήρια Οπωροκηπευτικών - Επιδότηση Αναπτυξιακού – ΕΣΠΑ - Leader
0 comments 0 share 17 ΙΟΥΛΙΟΥ 2023
Τυποποιητήρια Οπωροκηπευτικών - Επιδότηση Αναπτυξιακού – ΕΣΠΑ - Leader
   Η τυποποίηση των οπωροκηπευτικών σχετίζεται με την εφαρμογή ταξινομήσεων σε διάφορες ποιοτικές κατηγορίες που βασίζονται σε εμπορικά πρότυπα και προβλέπονται από ευρωπαϊκούς κανονισμούς ή το εθνικό θεσμικό πλαίσιο.    Τα πρότυπα αφορούν προδιαγραφές όπως [...]
περισσότερα >
Συσκευαστήρια Οσπρίων - Επιδότηση Αναπτυξιακού – ΕΣΠΑ - Leader
0 comments 0 share 07 ΜΑΡΤΙΟΥ 2023
Συσκευαστήρια Οσπρίων - Επιδότηση Αναπτυξιακού – ΕΣΠΑ - Leader
   Τα  όσπρια κατέχουν σημαντικό ρόλο στη διατροφή του ανθρώπου. Σήμερα στην Ελλάδα η χρησιμοποίηση τους είναι ευρύτατη.    Είναι γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια, τόσο λόγω της οικονομικής κρίσης όσο και της  στροφής των Ελλήνων καταναλωτών στην υγιεινή- [...]
περισσότερα >
topbar