Επιδοτήσεις

Η βαθμολογία για το Μέτρο 4.1.3 των Σχεδίων Βελτίωσης  (Χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Προστασία Περιβάλλοντος).
07 ΜΑΪΟΥ 2017

Η βαθμολογία για το Μέτρο 4.1.3 των Σχεδίων Βελτίωσης (Χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Προστασία Περιβάλλοντος).

0 comments 0 share
Στη Δράση 4.1.3 : "Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος" ενισχύονται επενδύσεις που συμβάλλουν στην ορθή διαχείριση των κτηνοτροφικών αποβλήτων και στη στροφή προς μία γεωργία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα η οποία στηρίζεται στην αύξηση της χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.
 
Οι εν δυνάμει δικαιούχοι για να κριθούν επιλέξιμοι για στήριξη θα πρέπει να κατέχουν γεωργική εκμετάλλευση, να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και να μην είναι συνταξιούχοι.

Οι επενδύσεις για να κριθούν επιλέξιμες για στήριξη θα πρέπει να:
 
  • συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές της Ένωσης, με εξαίρεση τις υλοποιούμενες από νέους γεωργούς, για τις οποίες μπορεί να χορηγηθεί ενίσχυση για 24 μήνες κατ’ ανώτατο όριο από την ημερομηνία εγκατάστασης.
  • πραγματοποιούνται μετά την υποβολή της αίτησης στήριξης
  • μην έχουν συγχρηματοδοτηθεί από άλλη πηγή
 
Προτεραιότητα θα δοθεί σε:
 
  • Θερμοκηπιακές εκμεταλλεύσεις
  • Κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις με υφιστάμενη σταβλική εγκατάσταση και ανάλογα με την κατηγορία
  • Χρήση ΑΠΕ σε υφιστάμενες γεωτρήσεις
  • Κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, με επενδύσεις που αποσκοπούν σε μείωση των εκπομπών αερίων
 
Για να μπορέσει να ενταχθεί κάποιος στη Δράση 4.1.3 θα πρέπει να έχει ελάχιστη βαθμολογία τα 30 μόρια σε σχέση με το μέγιστο που είναι τα 100 μόρια.


Αναλυτικότερα δείτε τα κριτήρια παρακάτω:
 
Μ 4.1.3 : Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος
ΑΡΧΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΜΟΡΙA
Επενδύσεις σε
θερμοκηπιακές & λοιπές
εκμεταλλεύσεις φυτικής
παραγωγής
Ποσοστό (%) συμμετοχής της τυπικής απόδοσης των θερμοκηπιακών καλλιεργειών στη συνολική τυπική απόδοση της εκμετάλλευσης ≥ 40% 20
≥ 15% και μέχρι 40% 16
>0% και μέχρι 15% 12
0% 8
Επενδύσεις σε
κτηνοτροφικές
εκμεταλλεύσεις με
υφιστάμενη σταβλική
εγκατάσταση
Αξιολογείται το είδος των κτηνοτροφικών σταβλικών εκμεταλλεύσεων ανάλογα με τις ανάγκες τους σε ενέργεια και τα απόβλητα που παράγουν Χοιροστάσια & βουστάσια 22
Αιγο-προβατοστάσια 19,8
Πτηνοτροφεία & λοιπές κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις 17,6
Επενδύσεις σε
κτηνοτροφικές
εκμεταλλεύσεις με στόχο
τη μείωση των εκπομπών
αερίων θερμοκηπίου
Επενδύσεις για κατασκευή δεξαμενών χειρισμού αποβλήτων Αναερόβια επεξεργασία με εξοπλισμό για αποφυγή οσμών (π.χ κλειστές δεξαμενές, κλειστοί αγωγοί και διαχωριστές στερεών-υγρών) 15
Αναερόβια επεξεργασία χωρίς εξοπλισμό για αποφυγή οσμών 13,5
Αερόβια επεξεργασία με ύπαρξη στεγανών δεξαμενών 12
Εφαρμογή μηχανικού διαχωρισμού υγρών -στερεών
αποβλήτων
ΝΑΙ  10
OΧΙ  0
Επενδύσεις για εγκαταστάσεις αποθήκευσης Δεξαμενή για αποθήκευση αποβλήτων για επαρκές διάστημα 8
Στεγασμένος και στεγανός χώρος για κοπροσωρό 7,2
Σηπτικός βόθρος 4,8
Χρήση ΑΠΕ Αξιολογείται εάν η επένδυση γίνεται στη ζωική παραγωγή Αιγο-προβατοτροφία 12,5
Χοιροτροφία, βοοτροφία 10
Πτηνοτροφία ή άλλο είδος 8,75
Αξιολογείται εάν η επένδυση γίνεται στη φυτική παραγωγή Θερμοκηπιακές εγκαταστάσεις ή υφιστάμενες γεωτρήσεις 12,5
Λοιπές εγκαταστάσεις (π.χ γεωτρήσεις, αποθήκες κ.α) 11,25
ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙ Ο ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (% της μέγιστης βαθμολογίας) 30

 

Περισσότερα για τα Σχέδια Βελτίωσης 2017 εδώ


Σχόλια


Αφήστε το σχόλιό σας
Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να εξασφαλίσει για εσάς την καλύτερη εμπειρία. Μάθετε περισσότερα
Κατάλαβα!