image
image
ΕΛ
EN
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΚΛΑΔΟΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
image
Αναγνώριση & Συμβουλευτική Συλλογικών Σχημάτων
Αναγνώριση και Διαχείριση Συνεταιρισμών, Ομάδων & Οργανώσεων Παραγωγών....
image
Υποβολή Επενδυτικών Προγραμμάτων
Προετοιμασία και υποβολή προτάσεων σε προγράμματα χρηματοδοτικών ενισχύσεων...
ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟ
ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
BLOG
ΚΑΡΙΕΡΑ
main_title_icon
Θέλεις να ενημερώνεσαι άμεσα;
espa
espa
Ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας υφιστάμενων και νεοϊδρυόμενων Κοιν.Σ.Επ.

Ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας υφιστάμενων και νεοϊδρυόμενων Κοιν.Σ.Επ.

Αποθήκευση Προγράμματος
Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης: 5'
Το Πρόγραμμα «Ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας υφιστάμενων και νεοϊδρυόμενων Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (Κοιν.Σ.Επ.)» θα αφορά στην υλοποίηση βιώσιμων επιχειρηματικών σχεδίων από Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις που θα σχεδιαστούν με γνώμονα τον κοινωνικό αντίκτυπό τους.

Τα επιχειρηματικά σχέδια δύνανται να αφορούν σε:
 • απόκτηση απαραίτητου εξοπλισμού ή/και τη λήψη απαραίτητων υπηρεσιών για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου
 • στοχευμένη ενίσχυση αναγκών διασφάλισης ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών ή προϊόντων
 • κάλυψη μέρους του μισθολογικού κόστους για τη δημιουργία Νέων Θέσεων Εργασίας (συμπεριλαμβανομένης της μισθοδοσίας των μελών της ΚΟΙΝΣΕΠ).

Δυνητικοί δικαιούχοι

Οι δυνητικοί δικαιούχοι της Δράσης θα είναι υφιστάμενες και νεοϊδρυόμενες Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.). Προκειμένου να είναι επιλέξιμοι για ενίσχυση, οι δυνητικοί δικαιούχοι θα πρέπει να:
 • να λειτουργούν νομίμως με τη μορφή Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης Ένταξης, όπως αυτή ορίζεται στην παράγραφο 2α του άρθρου 2 του Ν. 4019/2011 εντός της Ελληνικής Επικράτειας
 • να διατηρούν την ιδιότητα του μέλους του Μητρώου Κοινωνικής Οικονομίας καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος.
Συγκεκριμένα θα προβλέπεται η επιχορήγηση των τριών τύπων ΚΟΙΝΣΕΠ που θα έχουν –κατά τη στιγμή της υποβολής πρότασης επιχορήγησης – οριστική βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας.


Προϋπολογισμός

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δράσης θα ανέρχεται σε 25.000.000€ (δημόσια δαπάνη). Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης θα ανέρχεται σε 31,2 εκατ. €.


Επιλέξιμες Δαπάνες

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών θα οριστεί η ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης. Οι επιλέξιμες δαπάνες θα αφορούν:
 
 • Κτίρια, λοιπές εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος
Επιλέξιμες είναι κάθε μορφής εργασίες μετά ή άνευ υλικών επί κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων καθώς και κάθε μορφής εργασίες διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου υπό τους ακόλουθους όρους:
 1. Να εξασφαλιστεί και να προσκομιστεί η απαιτούμενη σύμφωνα με τον ισχύοντα Οικοδομικό Κανονισμό αδειοδότηση για τις εκτελούμενες εργασίες.
 2. Να υπάρχει ιδιοκτησία ή παραχώρηση χρήσης ή μίσθωση ή νόμιμη σύσταση επικαρπίας επί του ακινήτου για χρονικό διάστημα τουλάχιστον έξι (6) ετών. Η περίοδος της εξαετίας υπολογίζεται από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης της επένδυσης. Η ιδιοκτησία, η μίσθωση, η σύσταση επικαρπίας ή η παραχώρηση χρήσης θα πρέπει να καταδεικνύεται με το 1ο αίτημα πιστοποίησης και πριν την καταβολή της δημόσιας επιχορήγησης. Ειδικά για ανέγερση κτιρίου, το μισθωτήριο πρέπει να είναι δώδεκα (12) έτη από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης της επένδυσης.
 3. ∆εν θα είναι επιλέξιμες οι υποχρεωτικές και σχετιζόμενες, είτε με την έκδοση αδειών είτε με την επίβλεψη δαπάνες.
 4. ∆εν είναι επιλέξιμες οι εργοδοτικές εισφορές για κατασκευαστικές εργασίες και οι δαπάνες που αφορούν σε δασμούς, φόρους, τέλη.
 
 • Μηχανήματα – Εξοπλισμός
Επιλέξιμες θα είναι δαπάνες που αφορούν στην προμήθεια, μεταφορά εγκατάσταση και λειτουργία, νέων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού κάθε υπό τους ακόλουθους όρους:
 1. Ο προμηθευόμενος εξοπλισμός θα πρέπει να είναι καινούργιος, αμεταχείριστος και στην κυριότητα της επιχείρησης.
 2. ∆εν θα είναι επιλέξιμες οι δαπάνες που αφορούν σε δασμούς, φόρους, τέλη, έξοδα αμοιβών εκτελωνιστή και εκτελωνισμού.
 3.  
 • Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης
Επιλέξιμες θα είναι οι δαπάνες που αφορούν στην προετοιμασία για την πιστοποίηση, καθώς και στη λήψη των αντίστοιχων πιστοποιητικών, υπό τον όρο το πιστοποιητικό (π.χ. ISO) να έχει εκδοθεί από διαπιστευμένο φορέα και μέχρι την ημερομηνία της ολοκλήρωσης του έργου.
 
 • Προβολή – Προώθηση
Επιλέξιμες είναι κάθε μορφής ενέργειες και δαπάνες που στοχεύουν στην προβολή της επιχείρησης και στην προώθηση της υπηρεσίας/του προϊόντος της. Ενδεικτικά:
 1. Συμμετοχή σε εκθέσεις
 2. Δημιουργία Ιστοσελίδας
 3. Διαφημιστικές καταχωρήσεις
 
 • Λογισμικά και Υπηρεσίες Λογισμικού
Επιλέξιμες θα είναι κάθε μορφής ενέργειες και δαπάνες που αφορούν στην προμήθεια Λογισμικού υπό τους ακόλουθους όρους:
 1. Το προμηθευόμενο λογισμικό θα πρέπει να είναι καινούριο και η επιχείρηση να είναι νόμιμος κάτοχος της άδειας χρήσης αυτού.
 2. Το κόστος παραμετροποίησης Λογισμικού/Εφαρμογών και εκπαίδευσης στη χρήση αυτών είναι επιλέξιμο ως δαπάνη μέχρι και 20% του κόστους αγοράς του λογισμικού/εφαρμογής.
 3. ∆εν θα είναι επιλέξιμες οι δαπάνες που αφορούν ιδιοκατασκευή λογισμικού από την ίδια την επιχείρηση που εγκρίθηκε για χρηματοδότηση.
 
 • Εξειδικευμένες μελέτες και υπηρεσίες παρακολούθησης επενδυτικού έργου
Επιλέξιμες θα είναι μελέτες και έρευνες κάθε μορφής που στοχεύουν στην ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών της ενισχυόμενης επιχείρησης καθώς και η παρακολούθηση υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου.
Τέλος, στο πλαίσιο του προγράμματος επιλέξιμες θα είναι η κάλυψη μέρους του μισθολογικού κόστους για τη δημιουργία Νέων Θέσεων Εργασίας (συμπεριλαμβανομένης της μισθοδοσίας των μελών της ΚΟΙΝΣΕΠ).
Η διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής θα είναι υποχρεωτική και οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα υποβάλλονται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων. Δεν θα κατατίθεται φυσικός φάκελος με τεκμηρίωση (δικαιολογητικά) κατά τη φάση της υποβολής. Τα δικαιολογητικά θα υποβληθούν μετά την αξιολόγηση και την προσωρινή βαθμολογική κατάταξη και μόνον για τα δυνητικά εντασσόμενα επενδυτικά σχέδια.

Η οριστική πρόσκληση αναμένεται να εκδοθεί εντός του 2018.

Η GROWPLAN - Ορνιθάς Θ. & ΣΙΑ Ο.Ε. έχει μακρόχρονη εμπειρία στην προετοιμασία φακέλων υπαγωγής σε προγράμματα ενίσχυσης επιχειρηματικών σχεδίων, δίνοντας σημασία στην εκπόνηση βιώσιμων μελετών με σκοπό την μακρόχρονη συνεργασία με τους πελάτες της.

Δείτε εδώ τα ενεργά και τα αναμενόμενα επενδυτικά προγράμματα.

Για να μπορείτε απλά και γρήγορα να ενημερώνεστε, σχετικά με τις διαθέσιμες χρηματοδοτικές ενισχύσεις και να εντοπίσετε το κατάλληλο πρόγραμμα για την επιχείρηση σας εγγραφείτε στο Newsletter της Growplan.

Εάν σας ενδιαφέρει το συγκεκριμένο πρόγραμμα συμπληρώστε τη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος της εταιρείας μας.
Αποθήκευση Προγράμματος
ΝΕΑ & ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
topbar