image
image
ΕΛ
EN
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΚΛΑΔΟΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
image
Αναγνώριση & Συμβουλευτική Συλλογικών Σχημάτων
Αναγνώριση και Διαχείριση Συνεταιρισμών, Ομάδων & Οργανώσεων Παραγωγών....
image
Υποβολή Επενδυτικών Προγραμμάτων
Προετοιμασία και υποβολή προτάσεων σε προγράμματα χρηματοδοτικών ενισχύσεων...
ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟ
ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
BLOG
ΚΑΡΙΕΡΑ
main_title_icon
Θέλεις να ενημερώνεσαι άμεσα;
espa
espa
Seal of Excellence

Seal of Excellence

Αποθήκευση Προγράμματος
Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης: 3'
Η Δράση αφορά στη χρηματοδότηση προτάσεων που έλαβαν τη «Σφραγίδα Αριστείας» ως ιδιαίτερα καινοτόμες στο SME Instrument της Ε.Ε. (Horizon 2020), αλλά δε χρηματοδοτήθηκαν.

Η Δράση θα απευθύνεται μόνο σε υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες εμφανίζουν εξαιρετικά καινοτομική δραστηριότητα και είναι βιώσιμες και κερδοσκοπικού χαρακτήρα με έντονα χαρακτηριστικά διεθνοποίησης.

Τα χρηματοδοτούμενα έργα καινοτομίας αναμένεται να οδηγήσουν σε υψηλής προστιθέμενης αξίας προϊόντα, υπηρεσίες και διαδικασίες με σημαντικές πιθανότητες επιτυχίας στη διεθνή αγορά, αφού στόχος του SME Instrument είναι η εμπορική αξιοποίησή τους. Σημειώνεται πως δεν χρηματοδοτείται βασική έρευνα. Τα προτεινόμενα έργα πρέπει να διακρίνονται από υψηλό επίπεδο τεχνολογικής ωριμότητας.

Προκειμένου να μην μείνουν αναξιοποίητες οι προαναφερθείσες προτάσεις, η ΕΕ ανέλαβε την πρωτοβουλία Seal of Excellence, χορηγώντας πιστοποιητικά αριστείας στις ΜμΕ, οι προτάσεις των οποίων αξιολογήθηκαν θετικά, και παρακινώντας τα κράτη-μέλη να χρηματοδοτήσουν τις επιχειρήσεις που έχουν λάβει πιστοποιητικό αριστείας από πόρους των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων (ΕΔΕΤ).

Η Δράση περιλαμβάνει τρεις διακριτές και ανεξάρτητες φάσεις με δυνατότητα υποβολής προτάσεων και χρηματοδότησης μόνο στην πρώτη και δεύτερη φάση. Η τρίτη φάση αφορά, κυρίως, σε υπηρεσίες υποστήριξης των ΜμΕ, όπως, ενδεικτικά, υπηρεσίες προώθησης του τελικού προϊόντος στη διεθνή αγορά και διευκόλυνση της πρόσβασης σε δημόσια και ιδιωτικά κεφάλαια.

Στην 1η Φάση θα υποβάλλεται επιχειρηματικό σχέδιο 10 σελίδων που τεκμηριώνει τον αξιοσημείωτα καινοτομικό χαρακτήρα της ιδέας, την τεχνολογική, πρακτική και οικονομική βιωσιμότητα της υλοποίησής της. Η Φάση 1 είναι προαιρετική.
  • Ποσό χρηματοδότησης/πρόταση: 50.000 Ευρώ .
  • Ενδεικτικός χρόνος υλοποίησης: 6 μήνες
 
Στην 2η Φάση θα υποβάλλεται το Επιχειρηματικό Πλάνο και αίτηση ενίσχυσης για δράσεις που αφορούν τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη των καινοτόμων προϊόντων / υπηρεσιών στο επίπεδο που απαιτείται για τη διάθεσή τους στην αγορά. Δίδεται έμφαση στην ανάπτυξη, προτυποποίηση, έλεγχο, πιλοτική εφαρμογή καινοτόμων διαδικασιών, προϊόντων και υπηρεσιών, τον σχεδιασμό προϊόντων/υπηρεσιών, το σχεδιασμό και την ανάπτυξη – κλιμάκωση της ιδέας (τμήματα αγοράς, διαδικασίες κλπ.) .
  • Ποσό χρηματοδότησης/πρόταση: 500.000 Ευρώ – 2.500.000 Ευρώ .
  • Ενδεικτικός χρόνος υλοποίησης: 12-24 μήνες
Η υποβολή των προτάσεων στην δράση SME Instrument του Ορίζοντα 2020 είναι συνεχής αλλά με συγκεκριμένες ενδιάμεσες ημερομηνίες υποβολής ανά έτος. Έως τώρα έχουν υποβληθεί πολύ αξιόλογες προτάσεις από ΜμΕ όλων των Κρατών-Μελών (ΚΜ) οι οποίες αν και αξιολογήθηκαν θετικά με βαθμολογία μεγαλύτερη του κατωφλίου, τελικά δεν χρηματοδοτήθηκαν λόγω εξάντλησης των κονδυλίων της Ε.Ε.
Προϋπόθεση για την χρηματοδότηση των προτάσεων είναι η συνάφεια με την Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης.

Δυνητικοί δικαιούχοι
  • Οι επιχειρήσεις που έχουν ήδη λάβει το Seal of Excellence της ΕΕ
  • Συμβατές με την Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης – RIS3
Προϋπολογισμός
  • Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 50.000.000 € (δημόσια δαπάνη).
  • Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 65.800.000 €.

Η GROWPLAN - Ορνιθάς Θ. & ΣΙΑ Ο.Ε. έχει μακρόχρονη εμπειρία στην προετοιμασία φακέλων υπαγωγής σε προγράμματα ενίσχυσης επιχειρηματικών σχεδίων δίνοντας σημασία στην εκπόνηση βιώσιμων μελετών με σκοπό την μακρόχρονη συνεργασία με τους πελάτες της.

Δείτε εδώ τα ενεργά και τα αναμενόμενα επενδυτικά προγράμματα.

Για να μπορείτε απλά και γρήγορα να ενημερώνεστε, σχετικά με τις διαθέσιμες χρηματοδοτικές ενισχύσεις και να εντοπίσετε το κατάλληλο πρόγραμμα για την επιχείρηση σας εγγραφείτε στο Newsletter της Growplan.

Εάν σας ενδιαφέρει το συγκεκριμένο πρόγραμμα συμπληρώστε τη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος της εταιρείας μας.
Αποθήκευση Προγράμματος
ΝΕΑ & ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
topbar