Αποθήκευση Προγράμματος

Μέτρο 16: Συνεργασία

Η Δράση 1 των υπομέτρων 16.1 – 16.2 «Ίδρυση (δυνητικών) Επιχειρησιακών Ομάδων της ΕΣΚ για την παραγωγικότητα και βιωσιμότητα της γεωργίας»  και 16.1. – 16.5 Δημιουργία συνεργασιών, ίδρυση Επιχειρησιακών Ομάδων της ΕΣΚ, με σκοπό την προώθηση δράσεων, οι οποίες επιδεικνύουν σεβασμό στην προστασία του περιβάλλοντος και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή» θα παραμείνει ανοικτή από τις 6 Ιουνίου έως τις 3 Σεπτεμβρίου 2018.
Σε αυτή την δράση συμμετέχουν οι Επιχειρησιακές Ομάδες, οι οποίες αποτελούν σχήματα συνεργασίας φορέων που διαθέτουν συμφωνητικό συνεργασίας.
 

Προϋπολογισμός

Η δημόσια δαπάνη για το υπομέτρο 16.1 – 16.2 ανέρχεται:
  • για τη Δράση 1 σε 1.361.666 ευρώ
  • για τη Δράση 2 σε 45.138.334 ευρώ
Η δημόσια δαπάνη για το Υπομέτρο 16.1 – 16.5 ανέρχεται:
  • για τη Δράση 1 σε 291.667 ευρώ
  • για τη Δράση 2 σε 17.208.333 ευρώ
 

Ποσοστό στήριξης

Η χρηματοδότηση μίας Επιχειρησιακής Ομάδας (Δράση 1 ή Δράση 2) αφορά το 100%, εκτός από την περίπτωση των δαπανών που σχετίζονται με παραγωγική επένδυση του Μέτρου 4.
Εν προκειμένω, το ποσό στήριξης της Δράσης 1 δεν συνδέεται με επιλέξιμες δαπάνες ή κόστη. Ο συνολικός προϋπολογισμός (αιτούμενος και επιλέξιμος) των υποβαλλόμενων προτάσεων έργων πρέπει να μην υπερβαίνει το ανώτατο όριο ανά δράση.
Ειδικότερα, η υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδίου μίας συνεργασίας αφορά, στο πλαίσιο της Δράσης 1, μία διοικητική περιφέρεια ή έχει τοπικό χαρακτήρα, το σύνολο της χώρας, διακρατική συνεργασία, και ορίζεται στα 5.000 ευρώ.


Κριτήρια επιλογής

Τα βασικά κριτήρια, τα οποία πρέπει να πληρούν τα υποψήφια σχήματα τα οποία και θα τους προσδώσουν μόρια είναι τα εξής:

Για το Υπομέτρο 16.1 – 16.2
  • Οι γνώσεις και τα προσόντα της Επιχειρησιακής Ομάδας (π.χ. αν είναι συλλογικό σχήμα όπως Ομάδα Παραγωγών, Αγροτικός Συνεταιρισμός κ.α., συμμετοχή σε ανταγωνιστικά προγράμματα εθνικής ή διεθνούς εμβέλειας στον αγροδιατροφικό τομέα, προηγούμενη εμπειρία, συμμετοχή ερευνητικού φορέα κ.ά.).
  • Η επιστημονική – τεχνική αρτιότητα της πρότασης, η καινοτομία του προτεινόμενου έργου και η ευκολία υλοποίησης αυτού.
  • Η συμβολή του γεωργικού προϊόντος στην Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία και στις εξαγωγές.
Για το Υπομέτρο 16.1 – 16.5.
  • Οι γνώσεις και τα προσόντα της Επιχειρησιακής Ομάδας ώστε να συμβάλουν στην επιτυχή υλοποίηση του σχεδίου και στη διάδοση των αποτελεσμάτων
  • Η επιστημονική – τεχνική αρτιότητα της πρότασης, η καινοτομία του προτεινόμενου έργου και η ευκολία υλοποίησης και το κόστος αυτού.
  • Η τοποθεσία του έργου είτε αυτή είναι υδατικό διαμέρισμα – περιοχή, που η κατάσταση των υδάτων χαρακτηρίζεται ως κακή (ποιοτικά ή / και ποσοτικά), είτε περιοχή ευπρόσβλητη στα νιτρικά και είναι συμβατή με το αντίστοιχο σχέδιο δράσης, ενώ θα εξετάζεται και η σημαντικότητα και το εύρος του περιβαλλοντικού προβλήματος – απειλής των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής.
 
Η βαθμολογία για τη Δράση 1 και των δύο υπομέτρων πρέπει να κυμαίνεται από 45 μόρια (ελάχιστη) έως 100 μόρια (μέγιστη).

Δείτε εδώ τα ενεργά και τα αναμενόμενα επενδυτικά προγράμματα.

Για να μπορείτε απλά και γρήγορα να ενημερώνεστε, σχετικά με τις διαθέσιμες χρηματοδοτικές ενισχύσεις και να εντοπίσετε το κατάλληλο πρόγραμμα για την επιχείρηση σας εγγραφείτε στο Newsletter της Growplan.

Εάν σας ενδιαφέρει κάποιο συγκεκριμένο πρόγραμμα συμπληρώστε τη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος της εταιρείας μας.


Αποθήκευση Προγράμματος


Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να εξασφαλίσει για εσάς την καλύτερη εμπειρία. Μάθετε περισσότερα
Κατάλαβα!