Θέλεις να ενημερώνεσαι άμεσα;

Η Growplan χρησιμοποιεί cookies για τη βελτίωση της λειτουργικότητας του site και για να σας προσφέρει μια καλύτερη εμπειρία περιήγησης.Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των cookies σε αυτόν τον ιστότοπο και τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να τις απορρίψετε περιέχονται στην πολιτική για cookies. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο ή κάνοντας κλικ στο "OK", συναινείτε στη χρήση των cookies.

OK
 Δράση: “Επανεπενδύω στη Θεσσαλία”

Δράση: “Επανεπενδύω στη Θεσσαλία”

Δράση: “Επανεπενδύω στη Θεσσαλία”

Αποθήκευση Προγράμματος
Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης: 2'
Περιοχή εφαρμογής
 
Περιφέρεια Θεσσαλίας
 

Προϋπολογισμός
 
Η δημόσια ενίσχυση της παρούσας πρόσκλησης ανέρχεται σε 10.000.000 €.
 

Δικαιούχοι 

Παραγωγικές επιχειρήσεις, οι οποίες λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές επιχείρησης εταιρικού / εμπορικού χαρακτήρα:
 • Ανώνυμη Εταιρεία,
 • Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης,
 • Ομόρρυθμη Εταιρεία, Ετερόρρυθμη Εταιρεία, ΙΚΕ,
 • Ατομική επιχείρηση,
 • Συνεταιρισμός,
 • Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του Ν. 4019/2011 (ΚΟΙΝΣΕΠ),
 • Ναυτιλιακή Εταιρεία Πλοίων Αναψυχής (ΝΕΠΑ).
 
Πριμοδοτούνται βαθμολογικά τα επενδυτικά σχέδια που εμπίπτουν σε ΚΑΔ που αντιστοιχεί στους οικονομικούς τομείς προτεραιότητας της Περιφερειακής RIS3 της Θεσσαλίας:
 
 • Αγροδιατροφικό Σύμπλεγμα,
 • Ενέργεια,
 • Περιβάλλον,
 • Δημιουργικός Τουρισμός,
 • Αποκατάσταση και Προηγμένες Υπηρεσίες Υγείας,
 • Μέταλλα και Δομικά Υλικά
 
Στόχοι της δράσης
 
Ενίσχυση υφισταμένων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Θεσσαλίας για την υλοποίηση επενδύσεων εκσυγχρονισμού μέσω τεχνολογικής και μη τεχνολογικής αναβάθμισης, με αξιοποίηση υποστηρικτικών τεχνολογιών ή και καινοτομίας, με στόχο τη βελτίωση της παραγωγικότητας, της ποιότητας και καινοτομίας σε επίπεδο επιχείρησης. Οι επενδύσεις μπορεί να αφορούν:
 • στον αναπροσανατολισμό της παραγωγής προς κλάδους και προϊόντα υψηλότερης προστιθέμενης αξίας που θα συμβάλλουν στην ενίσχυση της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων και της σύναψης διεθνών συνεργασιών
 • στην παραγωγή καινοτόμων προϊόντων για την βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους
 • στην ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών κατά προτεραιότητα σε τομείς της έξυπνης εξειδίκευσης
 • στην υποστήριξη και αύξηση των παραγωγικών επενδύσεων με έμφαση στην ποιοτική αναβάθμιση, την τυποποίηση και την πιστοποίηση των προϊόντων
 • στην ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών.
 
Ύψος ενίσχυσης
 
Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 80.000 € έως 400.000 €.
 

Επιλέξιμες δαπάνες
 
Οι βασικές κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών είναι:
 • Κόστος για επενδύσεις σε στοιχεία ενεργητικού
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες
 • Ενισχύσεις για συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις
 • Ενισχύσεις καινοτομίας
 • Δαπάνες προσωπικού (μισθολογικό κόστος νέου προσωπικού).

 

Ημερομηνία υποβολών

Η ημερομηνία έναρξης της ηλεκτρονικής υποβολής ορίζεται από 16/05/2019 μέχρι τις 31/10/2019.

Για να μπορείτε να ενημερώνεστε, σχετικά με τις διαθέσιμες χρηματοδοτικές ενισχύσεις και να εντοπίσετε το κατάλληλο πρόγραμμα για την επιχείρηση σας εγγραφείτε στο Newsletter της Growplan.
 
Εάν σας ενδιαφέρει το συγκεκριμένο πρόγραμμα συμπληρώστε την φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος της εταιρείας μας.

 

Αποθήκευση Προγράμματος