Θέλεις να ενημερώνεσαι άμεσα;

Η Growplan χρησιμοποιεί cookies για τη βελτίωση της λειτουργικότητας του site και για να σας προσφέρει μια καλύτερη εμπειρία περιήγησης.Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των cookies σε αυτόν τον ιστότοπο και τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να τις απορρίψετε περιέχονται στην πολιτική για cookies. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο ή κάνοντας κλικ στο "OK", συναινείτε στη χρήση των cookies.

OK
ΠΕΠ Θεσσαλίας: Επενδύω στη Θεσσαλία

ΠΕΠ Θεσσαλίας: Επενδύω στη Θεσσαλία

ΠΕΠ Θεσσαλίας: Επενδύω στη Θεσσαλία

Αποθήκευση Προγράμματος
Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης: 3'
Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Θεσσαλίας
 
Προϋπολογισμός

€ 10.000.000
 
Στόχος της δράσης

Χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων νέων, νεοσύστατων και υπό σύσταση μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στην Περιφέρεια Θεσσαλίας για την ίδρυση, τον εκσυγχρονισμό ή την επέκταση αυτών μέσω τεχνολογικής και μη τεχνολογικής αναβάθμισης, με αξιοποίηση υποστηρικτικών τεχνολογιών ή και καινοτομίας, για τη βελτίωση της παραγωγικότητας, της ποιότητας και της καινοτομίας σε επίπεδο επιχείρησης έχοντας ως στόχο την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών και τον εκσυγχρονισμό των επιχειρήσεων.
 
Δικαιούχοι
 • Νομικά ή φυσικά πρόσωπα, τα οποία πρόκειται να ιδρύσουν μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, όπως αυτές ορίζονται σύμφωνα με τη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ ως προσαρμόστηκε με το παράρτημα του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014 της Επιτροπής (Παράρτημα ΙV). Οι υπό ίδρυση επιχειρήσεις θα πρέπει να έχουν ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας υποχρεωτικά μετά την ημερομηνία υποβολής της πρότασης και να έχουν υποχρεωτικά (από ιδρύσεώς τους) κερδοσκοπικό χαρακτήρα υπό την μορφή εμπορικής εταιρείας (ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ, ΕΕ), ή ατομικής επιχείρησης, ή κερδοσκοπικού συνεταιρισμού Κοιν.Σ.Επ. ή Ναυτιλιακή Εταιρεία Πλοίων Αναψυχής (ΝΕΠΑ) και θα τηρούν βιβλία Β’ ή Γ΄ κατηγορίας του ΚΒΣ πριν την πρώτη εκταμίευση της αναλογούσας επιχορήγησης.
 • Νεοσύστατες μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις όπως αυτές ορίζονται στη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ ως προσαρμόστηκε με το παράρτημα του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014 της Επιτροπής (Παράρτημα ΙV), οι οποίες κατά την υποβολή  της επενδυτικής πρότασης έχουν συσταθεί και κάνει έναρξη δραστηριότητας, αλλά δεν έχουν κλείσει μία πλήρη διαχειριστική χρήση.
 • Νέες μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, όπως αυτές ορίζονται στη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ όπως προσαρμόστηκε με το παράρτημα του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014 της Επιτροπής (Παράρτημα ΙV), οι οποίες θα πρέπει, μέχρι τις 31/12/2018 να έχουν κλείσει τουλάχιστον μία και λιγότερες από τρεις διαχειριστικές χρήσεις.
 
Πριμοδοτούνται βαθμολογικά στο πλαίσιο του κριτηρίου αξιολόγησης 4.1 του Σταδίου Γ’ της αξιολόγησης τα υποβαλλόμενα επενδυτικά σχέδια που εμπίπτουν σε ΚΑΔ που αντιστοιχεί στους ΚΑΔ που αντιστοιχεί στους οικονομικούς τομείς προτεραιότητας της Περιφερειακής RIS3 της Θεσσαλίας:
 • Αγροδιατροφικό Σύμπλεγμα,
 • Ενέργεια,
 • Περιβάλλον,
 • Δημιουργικός Τουρισμός,
 • Αποκατάσταση και Προηγμένες Υπηρεσίες Υγείας ,
 • Μέταλλα και Δομικά Υλικά,
 
Επιλέξιμες δαπάνες
 • Κόστος για επενδύσεις σε στοιχεία ενεργητικού
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες
 • Ενισχύσεις για συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις
 • Ενισχύσεις καινοτομίας
 • Δαπάνες προσωπικού (Μισθολογικό κόστος νέου προσωπικού)
 • Λειτουργικές δαπάνες.
 • Αναλυτικά οι επιλέξιμες δαπάνες στην Πρόσκληση της Δράσης.
 
Ύψος ενίσχυσης

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης δυνητικού δικαιούχου
ενίσχυσης μπορεί να κυμαίνεται από 50.000 € έως 400.000 €.
 
Ένταση της ενίσχυσης

Η ένταση της ενίσχυσης των επενδυτικών προτάσεων για το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών των επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης είναι 60%. Σε περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού για τουλάχιστον μια επιπλέον (1) ΕΜΕ μισθωτής εργασίας (η επίτευξη του στόχου ελέγχεται κατά την τελική πιστοποίηση), η ένταση της ενίσχυσης δύναται να ανέλθει στο 70%. Η ενίσχυση δεν δύναται και σε καμία περίπτωση να υπερβεί το όριο των 200.000€ που θέτει ο Καν. 1407/2013.
 
Ημερομηνία υποβολών

Η ημερομηνία έναρξης της ηλεκτρονικής υποβολής ορίζεται από 17 Σεπτεμβρίου 2019 μέχρι 29 Νοεμβρίου 2019.

Για να μπορείτε απλά και γρήγορα να ενημερώνεστε, σχετικά με τις διαθέσιμες χρηματοδοτικές ενισχύσεις και να εντοπίσετε το κατάλληλο πρόγραμμα για την επιχείρηση σας εγγραφείτε στο Newsletter της Growplan.

Εάν σας ενδιαφέρει το συγκεκριμένο πρόγραμμα συμπληρώστε τη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος της εταιρείας μας.

 
 
Αποθήκευση Προγράμματος