Θέλεις να ενημερώνεσαι άμεσα;

Η Growplan χρησιμοποιεί cookies για τη βελτίωση της λειτουργικότητας του site και για να σας προσφέρει μια καλύτερη εμπειρία περιήγησης.Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των cookies σε αυτόν τον ιστότοπο και τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να τις απορρίψετε περιέχονται στην πολιτική για cookies. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο ή κάνοντας κλικ στο "OK", συναινείτε στη χρήση των cookies.

OK
Συνεργατικοί Σχηματισμοί Καινοτομίας

Συνεργατικοί Σχηματισμοί Καινοτομίας

Συνεργατικοί Σχηματισμοί Καινοτομίας

Αποθήκευση Προγράμματος
Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης: 2'

Στόχος
Στόχος των Συνεργατικών Σχηματισμών Καινοτομίας είναι η ανάπτυξη και αξιοποίηση καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας με διεθνή αναγνώριση και υψηλό βαθμό ανταγωνιστικότητας. Οι επιχειρήσεις των ΣΣΚ μπορούν να χρησιμοποιούν καινοτόμες τεχνολογίες, καινοτόμες παραγωγικές διαδικασίες (process level), διοικητική/οργανωτική καινοτομία (system level), κ.α.

Περιοχή εφαρμογής
Όλη η Ελλάδα

Δικαιούχοι
 • Δημόσιοι ερευνητικοί/τεχνολογικοί φορείς
 • Επιχειρήσεις
 • Λοιπά Νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες του ιδιωτικού ή δημόσιου τομέα

Επιλέξιμοι τομείς δραστηριότητας
 • Αγροδιατροφή
 • Βιοεπιστήμες & Υγεία/Φάρμακα,
 • Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ),
 • Ενέργεια,
 • Περιβάλλον & Βιώσιμη Ανάπτυξη - Κλιματική Αλλαγή,
 • Μεταφορές & Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics),
 • Υλικά – Κατασκευές,
 • Πολιτισμός – Τουρισμός – Πολιτιστικές & Δημιουργικές Βιομηχανίες.

Επιλέξιμες Δαπάνες
 1. Επενδυτικές δαπάνες σε ενσώματα και άυλα στοιχεία ενεργητικού
 • Ενσώματα στοιχεία Ενεργητικού
α) Κτίρια και Εγκαταστάσεις Κτιρίων
β) Μηχανολογικός και Λοιπός Εξοπλισμός
 • Άυλα στοιχεία Ενεργητικού
α) Άδειες Χρήσης Προγραμμάτων Λογισμικού (Software Licences)
β) Λογισμικά Εφαρμογών (Application Software)
γ) Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας
 1. Λειτουργικές δαπάνες σε δαπάνες προσωπικού και διοικητικές δαπάνες (συμπεριλαμβανομένων των γενικών εξόδων)
 • Δαπάνες προσωπικού
 • Δαπάνες ταξιδιών και μετακινήσεων
 • Δαπάνες Αναλωσίμων
 • Δαπάνες δημοσιότητας
 • Δαπάνες για επαγγελματική κατάρτιση
 • Δαπάνες που αφορούν στην αμοιβή ορκωτού λογιστή/ελεγκτή

Προϋπολογισμός
 Η Δημόσια Δαπάνη της παρούσας πρόσκλησης ανέρχεται σε 5.300.000 €
Αναλυτικά:
 1. Τομέας αγροδιατροφής:
 • Ανατολική Μακεδονία & Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα: 640.000 €
 • Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη: 640.000€
 • Αττική: 160.000 €
 • Στερεά Ελλάδα: 64.000 €
 • Νότιο Αιγαίο: 96.000 €
 • ΣΥΝΟΛΟ: 1.600.000€
 1. Υπόλοιποι θεματικοί τομείς:
 • Ανατολική Μακεδονία & Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα: 1.554.000 €
 • Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη: 851.000 €
 • Αττική: 1.147.000 €
 • Στερεά Ελλάδα: 81.000 €
 • Νότιο Αιγαίο: 67.000 €
 • ΣΥΝΟΛΟ: 3.700.000 €

Περίοδος υποβολής
Η ημερομηνία έναρξης της ηλεκτρονικής υποβολής ορίζεται από 26 Σεπτεμβρίου 2019 έως και 23 Δεκεμβρίου 2019.

Για να μπορείτε απλά και γρήγορα να ενημερώνεστε, σχετικά με τις διαθέσιμες χρηματοδοτικές ενισχύσεις και να εντοπίσετε το κατάλληλο πρόγραμμα για την επιχείρηση σας εγγραφείτε στο Newsletter της Growplan.

Εάν σας ενδιαφέρει το συγκεκριμένο πρόγραμμα συμπληρώστε τη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος της εταιρείας μας.

 

Αποθήκευση Προγράμματος