Θέλεις να ενημερώνεσαι άμεσα;

Η Growplan χρησιμοποιεί cookies για τη βελτίωση της λειτουργικότητας του site και για να σας προσφέρει μια καλύτερη εμπειρία περιήγησης.Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των cookies σε αυτόν τον ιστότοπο και τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να τις απορρίψετε περιέχονται στην πολιτική για cookies. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο ή κάνοντας κλικ στο "OK", συναινείτε στη χρήση των cookies.

OK
Ενίσχυση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων της Περιφέρειας Πελοποννήσου για τον εκσυγχρονισμό τους μέσω χρήσης (ΤΠΕ) και αυτοματισμού

Ενίσχυση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων της Περιφέρειας Πελοποννήσου για τον εκσυγχρονισμό τους μέσω χρήσης (ΤΠΕ) και αυτοματισμού

Ενίσχυση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων της Περιφέρειας Πελοποννήσου για τον εκσυγχρονισμό τους μέσω χρήσης (ΤΠΕ) και αυτοματισμού

Αποθήκευση Προγράμματος
Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης: 2'
Στόχοι Δράσης
 
Το πρόγραμμα «Ενίσχυση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων της Περιφέρειας Πελοποννήσου για τον εκσυγχρονισμό τους μέσω Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας καθώς και συστημάτων αυτοματισμού» στοχεύει στην Ενίσχυση νέων και υφιστάμενων πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την κάλυψη των τεχνολογικών τους αναγκών με τη χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) ή/και με την ενσωμάτωση συστημάτων αυτοματισμού.
 
Δικαιούχοι
 
Πολύ μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους επιλέξιμους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο, λειτουργούν με μία από τις παρακάτω μορφές:
 1. Ανώνυμη Εταιρία,
 2. Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης,
 3. Ομόρρυθμη Εταιρία,
 4. Ετερόρρυθμη Εταιρία,
 5. Ι.Κ.Ε,
 6. Ατομική Επιχείρηση,
 7. Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του Ν. 4430/2016 ως ισχύει,
 8. Συνεταιρισμός
και ικανοποιούν το παρακάτω κριτήριο ανά κατηγορία επιχείρησης:
 • Υφιστάμενες επιχειρήσεις: τηρούν Απλογραφικά ή Διπλογραφικά βιβλία, οι οποίες μέχρι 31/12/2018 έχουν τουλάχιστον δύο πλήρεις (ετήσιες) κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις.
 • Νέες επιχειρήσεις: τηρούν Απλογραφικά ή Διπλογραφικά βιβλία και έχουν συσταθεί μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας πρόσκλησης.

Προϋπολογισμός - Ποσοστό ενίσχυσης - Διάρκεια Υλοποίησης

Η συνολική Δημόσια Δαπάνη των δράσεων της παρούσας πρόσκλησης, ανέρχεται σε 3.750.000 € τα οποία θα επιμεριστούν όπως περιγράφεται παρακάτω:
 • 3.000.000 € χρηματοδοτήσεις επενδυτικών προτάσεων υφιστάμενων επιχειρήσεων και
 • 750.000 € χρηματοδοτήσεις επενδυτικών προτάσεων νέων επιχειρήσεων
 
Εφόσον για μία κατηγορία δικαιούχων δεν εξαντληθεί ο διαθέσιμος προϋπολογισμός, το υπόλοιπο θα διατεθεί στην άλλη κατηγορία δικαιούχων.
Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 10.000 € έως 60.000 €.
Ποσοστό ενίσχυσης 70%
Η προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 24 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.
 
Επιλέξιμες Δαπάνες
 
 • Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων αυτοματισμού
 • Εξοπλισμός Τεχνολογιών Πληροφορικής (hardware)
 • Λογισμικά και υπηρεσίες λογισμικού (software)
 • Δημιουργία ή αναβάθμιση ιστοσελίδας
 • Δημιουργία ή αναβάθμιση ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop)
 • Παροχή λοιπών υπηρεσιών (προώθησης, ασφάλειας, υποστήριξης)
 • Μισθολογικό Κόστος Εργαζομένων (νέο προσωπικό)
 
Υποβολή προτάσεων

Η αίτηση χρηματοδότησης (επενδυτική πρόταση) υποβάλλεται ηλεκτρονικά από τις 23/7/2020 έως τις 15/1/2021.
  
Δείτε εδώ τα ενεργά και τα αναμενόμενα επενδυτικά προγράμματα.

Για να μπορείτε απλά και γρήγορα να ενημερώνεστε, σχετικά με τις διαθέσιμες χρηματοδοτικές ενισχύσεις και να εντοπίσετε το κατάλληλο πρόγραμμα για την επιχείρηση σας εγγραφείτε στο Newsletter της Growplan.

Εάν σας ενδιαφέρει το συγκεκριμένο πρόγραμμα συμπληρώστε τη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος της εταιρείας μας.
Αποθήκευση Προγράμματος