Θέλεις να ενημερώνεσαι άμεσα;

Η Growplan χρησιμοποιεί cookies για τη βελτίωση της λειτουργικότητας του site και για να σας προσφέρει μια καλύτερη εμπειρία περιήγησης.Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των cookies σε αυτόν τον ιστότοπο και τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να τις απορρίψετε περιέχονται στην πολιτική για cookies. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο ή κάνοντας κλικ στο "OK", συναινείτε στη χρήση των cookies.

OK
Εξωστρεφής επιχειρηματικότητα στη Δυτική Μακεδονία

Εξωστρεφής επιχειρηματικότητα στη Δυτική Μακεδονία

Εξωστρεφής επιχειρηματικότητα στη Δυτική Μακεδονία

Αποθήκευση Προγράμματος
Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης: 2'
H δράση Εξωστρεφής επιχειρηματικότητα στη Δυτική Μακεδονία απευθύνεται σε νέες και υφιστάμενες, πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της μεταποίησης, των κατασκευών, του εμπορίου και επιλεγμένων υπηρεσιών, με προτεραιότητα στους τομείς της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Δικαιούχοι
 
Δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι οι Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις, Υφιστάμενες και Νέες, που θα υλοποιήσουν την επένδυσή τους στην Περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας και θα διαθέτουν τουλάχιστον έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ της πρόσκλησης.
 
Βασικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής 
 • Να δραστηριοποιούνται ή να δραστηριοποιηθούν στην ελληνική επικράτεια.
 • Να διαθέτουν εγκαταστάσεις οι οποίοι βρίσκονται αποκλειστικά στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.
 • Nα λειτουργούν ή να δεσμευτούν ότι θα λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας την κατάλληλη, άδεια λειτουργίας ή έχουν υποβάλλει αίτηση έκδοσης αυτής.
 • Να λειτουργούν ή να δεσμευτούν ότι θα λειτουργήσουν αποκλειστικά ως Α.Ε., ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, ΙΚΕ, ΚΟΙΝΣΕΠ, Ατομική Επιχειρήση, Συνεταιρισμός) και να τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία του ν.4308/2014.
 • Να υποβάλλουν μια και μοναδική αίτηση χρηματοδότησης ανά Α.Φ.Μ. στην παρούσα δράση καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας πρόσκλησης.
 • Για τις υπό σύσταση επιχειρήσεις: ο ίδιος φορέας επένδυσης (εταίρος/μέτοχος) να μην συμμετέχει σε παραπάνω από ένα (1) επενδυτικό σχέδιο.
 Προϋπολογισμός δράσης
 
Ο Συνολικός Προϋπολογισμός της Δημόσιας Δαπάνης ανέρχεται σε 4.500.000 €.
 
Επιλέξιμες Δαπάνες – Ποσοστά επιχορήγησης
 • Μηχανολογικός, Εργαστηριακός εξοπλισμός και εξοπλισμός Ποιοτικού Ελέγχου, επιχορήγηση έως 50%
 • Εξοπλισμός ΤΠΕ & Λογισμικό, επιχορήγηση έως 50%
 • Ενέργειες σχεδιασμού και πιστοποίησης προϊόντων, Ενέργειες ποιότητας / πιστοποίησης διαχειριστικών συστημάτων, επιχορήγηση έως 60%
 • Πνευματική ιδιοκτησία, Ευρεσιτεχνίες, Μεταφορά τεχνογνωσίας, επιχορήγηση έως 50%
 • Συσκευασία, Ετικέτα, Branding, επιχορήγηση έως 40%
 • Ενέργειες προβολής και επικοινωνίας σε αγορές – στόχους, επιχορήγηση έως 80%
 • Ενέργειες Τεχνικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξη επιχορήγηση έως 20% (με ανώτατο όριο τις 20.000 ευρώ)
 • Μισθολογικό κόστος νέου προσωπικού, επιχορήγηση έως 20% (με ανώτατο όριο τις 30.000 ευρώ και έως 2 Ετήσιες Μονάδες Εργασίας)
Προϋπολογισμός επενδύσεων – Διάρκεια υλοποίησης
 
Στο πλαίσιο της Δράσης χρηματοδοτούνται επενδυτικά σχέδια με ελάχιστο επιχορηγούμενο προϋπολογισμό τουλάχιστον 15.000 € και μέγιστο επιχορηγούμενο προϋπολογισμό 280.000 €
Η διάρκεια υλοποίησης των έργων δε θα μπορεί να υπερβαίνει τους 24 μήνες.

Προκήρυξη Δράσης-Υποβολή προτάσεων

Η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων ορίζεται από το διάστημα 24-9-2020 έως και 22-1-2021
   
Δείτε εδώ τα ενεργά και τα αναμενόμενα επενδυτικά προγράμματα.

Για να μπορείτε απλά και γρήγορα να ενημερώνεστε, σχετικά με τις διαθέσιμες χρηματοδοτικές ενισχύσεις και να εντοπίσετε το κατάλληλο πρόγραμμα για την επιχείρηση σας εγγραφείτε στο Newsletter της Growplan.

Εάν σας ενδιαφέρει το συγκεκριμένο πρόγραμμα συμπληρώστε τη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος της εταιρείας μας.
 
Αποθήκευση Προγράμματος