image
image
ΕΛ
EN
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΚΛΑΔΟΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
image
Αναγνώριση & Συμβουλευτική Συλλογικών Σχημάτων
Αναγνώριση και Διαχείριση Συνεταιρισμών, Ομάδων & Οργανώσεων Παραγωγών....
image
Υποβολή Επενδυτικών Προγραμμάτων
Προετοιμασία και υποβολή προτάσεων σε προγράμματα χρηματοδοτικών ενισχύσεων...
ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟ
ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
BLOG
ΚΑΡΙΕΡΑ
main_title_icon
Θέλεις να ενημερώνεσαι άμεσα;
espa
espa
Αγορά Αγροτικής Γης

Αγορά Αγροτικής Γης

Αποθήκευση Προγράμματος
Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης: 3'
Το πρόγραμμα της αγοράς γης είναι σταθερό πρόγραμμα ανεξαρτήτως κοινοτικών προγραμμάτων. Δηλαδή, όταν αποφασίσει να αγοράσει ο αγρότης ένα χωράφι ή χωράφια, μπορεί την οποιαδήποτε χρονική στιγμή να πάρει την επιδότηση που του αντιστοιχεί και έχει ο ίδιος το δικαίωμα.

Επιδοτείται το επιτόκιο δανείου για αγορά γεωργικής γης κοντά στον τόπο μόνιμης κατοικίας και σε τέτοια απόσταση ώστε να υπάρχει η δυνατότητα καθημερινής πρόσβασης η οποία έχει στόχο έναν ή συνδυασμό των παρακάτω:
 
 • Τη δημιουργία βιώσιμης αγροτικής εκμετάλλευσης.
 • Την εξαγορά αγροτεμαχίων τα οποία παρεμβάλλονται στην υφιστάμενη αγροτική εκμετάλλευση ή συνορεύουν με υφιστάμενο ιδιόκτητο αγροτεμάχιο.
 • Την πραγματοποίηση επένδυσης εντός διετίας από την ένταξη στο πρόγραμμα η οποία θα έχει θετικό οικονομικό αποτέλεσμα εξεταζόμενη αυτοτελώς.
Δικαιούχοι
 
 • Νέοι αγρότες που δεν έχουν υπερβεί το 40ό έτος και πληρούν τις προϋποθέσεις του Ν.2520/97
 • Μόνιμοι κάτοικοι αγροτικών περιοχών
Ποσοστό επιδότησης

Το ύψος της επιδότησης ανέρχεται σε:
 • 100% για τους κατοίκους ορεινών και μειονεκτικών περιοχών και
 • 70% για τους κατοίκους κανονικών περιοχών
Η ενίσχυση δε μπορεί να υπερβαίνει τις 40.000 ευρώ για τους κατοίκους ορεινών και μειονεκτικών περιοχών και τις 25.000 ευρώ για τους κατοίκους κανονικών περιοχών.

Το πρόγραμμα καλύπτει το 100% της συνολικής αξίας (βάσει αντικειμενικής αξίας) του αγροτεμαχίου, ενώ χρειάζεται 20% ιδίας συμμετοχής του παραγωγού.

Διάρκεια Δανείου

Για χρηματοδότηση αγοράς καλλιεργήσιμης γης, αγοράς / ανέγερσης γεωργο - κτηνοτροφικών κτισμάτων: έως 15 έτη
 
Δικαιολογητικά που απαιτούνται
 
 • Βεβαίωση του Ν.2520/97 ότι ο αιτών είναι νέος αγρότης
 • Γεωργοοικονομική μελέτη
 • Φωτοτυπία ταυτότητας
 • Αντίγραφο συμβολαίων των αγροτεμαχίων, ελλείψει αυτού προσφορά πωλητών ή υπεύθυνη δήλωση του αιτούντα όπου θα αναφέρονται τα στοιχεία των προς αγορά αγροτεμαχίων και η τιμή αγοραπωλησίας τους.
 • Έντυπο που θα αναφέρεται η αντικειμενική αξία υπογεγραμμένο και σφραγισμένο από συμβολαιογράφο ή Δ.Ο.Υ.
 • Τοπογραφικό Διάγραμμα των προς αγορά αγροτεμαχίων.
 • Βεβαίωση Τράπεζας ότι προτίθεται να τον δανειοδοτήσει.
 • Ε9 και τυχόν μελλοντικές τροποποιήσεις του αιτούντα.
 • Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης του αιτούντα.
Δεσμεύσεις

Οι δικαιούχοι δεσμεύονται για διάρκεια 10 ετών:
 • Να διατηρήσουν την ιδιότητα του αγρότη
 • Να παραμείνουν μόνιμοι κάτοικοι των αγροτικών περιοχών
 • Να διατηρήσουν στην κατοχή τους το αγροτεμάχιο για το οποίο επιδοτήθηκαν
 
Η Growplan έχει μακρόχρονη εμπειρία στην εκπόνηση μελετών αγοράς αγροτικής γης δίνοντας σημασία στην εκπόνηση βιώσιμων μελετών με σκοπό την μακρόχρονη συνεργασία με τους πελάτες της.

Δείτε εδώ τα ενεργά και τα αναμενόμενα επενδυτικά προγράμματα.

Για να μπορείτε απλά και γρήγορα να ενημερώνεστε, σχετικά με τις διαθέσιμες χρηματοδοτικές ενισχύσεις και να εντοπίσετε το κατάλληλο πρόγραμμα για την επιχείρηση σας εγγραφείτε στο Newsletter της Growplan.

Εάν σας ενδιαφέρει το συγκεκριμένο πρόγραμμα συμπληρώστε τη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος της εταιρείας μας.
 
Αποθήκευση Προγράμματος
ΝΕΑ & ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
topbar