Θέλεις να ενημερώνεσαι άμεσα;

Η Growplan χρησιμοποιεί cookies για τη βελτίωση της λειτουργικότητας του site και για να σας προσφέρει μια καλύτερη εμπειρία περιήγησης.Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των cookies σε αυτόν τον ιστότοπο και τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να τις απορρίψετε περιέχονται στην πολιτική για cookies. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο ή κάνοντας κλικ στο "OK", συναινείτε στη χρήση των cookies.

OK
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΓΡΟΤΩΝ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΓΡΟΤΩΝ

03 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΓΡΟΤΩΝ

03 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017

Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης: 4'
 
Τα κέρδη από ατομική αγροτική επιχείρηση φορολογούνται αυτοτελώς με την κλίμακα φορολογίας εισοδήματος μισθωτών – συνταξιούχων.

Παρακάτω παρατίθεται αναλυτικός πίνακας με την συνολική φορολογική επιβάρυνση (φόρος + εισφορά αλληλεγγύης + εισόδημα από ενοίκια) από όσους έχουν αγροτικό εισόδημα.

 
Κλιμάκιο φόρου εισοδήματος (€) Φορολογικός Συντελεστής Φόρος Κλιμακίου (€) Σύνολο Φόρου (€) Αριθμός Τέκνων Έκπτωση φόρου
0-20.000 22% 4.400 4.400 0 1.900
20.001 έως 30.000 29% 2.900 7.300 1 1.950
30.001 έως 40.000 37% 3.700 11.000 2 2.000
> 40.000 45%     3 2.100
 
 
 • Η μείωση του φόρου της παρούσας παραγράφου για τους ασκούντες αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα εφαρμόζεται μόνο για τους κατ’ επάγγελμα αγρότες, εφόσον τουλάχιστον το 50% του εισοδήματός τους προέρχεται από αγροτική δραστηριότητα.
 • Στον πίνακα φορολογίας εισοδήματος αναγράφονται μόνον τα ποσά του καθαρού φόρου και όχι η προκαταβολή, η οποία ανέρχεται στο 100% του φόρου και που θα συμψηφιστεί με τον φόρο του επόμενου έτους, ενώ θα υπολογιστεί νέα προκαταβολή.
   
Εισόδημα σε ευρώ Εισφορά Αλληλεγγύης Σύνολο φόρου
0 - 12.000 0% 0
12.001 - 20.000 2,20% 176
20.001 - 30.000 5,00% 500
30.001 - 40.000 6,50% 650
40.001 - 65.000 7,50% 1.875
65.001 - 220.000 9,00% 13.950
>220.000 10,00%  
 
 
 Εισόδημα από ακίνητη περιουσία (ευρώ) Συντελεστής %
0 - 12.000 15%
12.001 - 35.000 35%
35.001 -  45%
 
 
 • Φορολογείται πλέον η βασική ενίσχυση καθώς προστίθεται στα καθαρά κέρδη.
 • Η πράσινη ενίσχυση, οι συνδεδεμένες και οι επιδοτήσεις του 2ου πυλώνα (στο έτος που αφορούν και όχι στο έτος που εισπράττονται) φορολογούνται για το ποσό που υπερβαίνει τα 12.000 ευρώ. 
 • Οι αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ δεν φορολογούνται.

Το αγροτικό εισόδημα θεωρείται το εισόδημα από:
 
 • Παραγωγή, αποθήκευση, τυποποίηση, συσκευασία, η εν γένει τοποθέτηση μέχρι και το στάδιο της χονδρικής και λιανικής πώλησης αποκλειστικά των προϊόντων που παράγει η ίδια η αγροτική εκμετάλλευση καθώς και η πρώτη χωρική ή οικοτεχνική μεταποίησή τους.
 • Αλιεία (θαλάσσια αλιεία , σπογγαλιεία, οστρακαλιεία, αλιεία εσωτερικών υδάτων εκτός της υπερπόντιας αλιείας
 • Δασοπονία, υδατοκαλλιέργεια και θηραματοπονία.
 • Διαχείριση Α.Π.Ε. μέχρι 100 KW.
 • Λειτουργία αγροτουριστικών μονάδων δυναμικότητας έως 10 δωματίων.
 • Παροχή αγροτικής εργασίας σε δασαρχεία
 • Αγροτική εργασία σε αγροτικές εκμεταλλεύσεις τρίτων.
 • Αγροτικές ενισχύσεις και αποζημιώσεις επί της παραγωγής.
 
Δεν θεωρείται αγροτικό εισόδημα το εισόδημα από την απασχόληση σε:
 
 • Εμπορικές επιχειρήσεις
 • Βιοτεχνικές και βιομηχανικές επιχειρήσεις
 • Ελευθέρια επαγγέλματα
 • Μισθωτές υπηρεσίες και κάθε μορφής εξαρτημένη εργασία
 • Συντάξεις
 
Στο συνολικό εξωαγροτικό εισόδημα (βάσει του οποίου γίνεται η συγκριση εάν ο αγρότης θεωρείται "επαγγελματίας" ώστε να δικαιούται της έκπτωσης φόρου) δεν προσμετρείται το εισόδημα από:
 
 • Ακίνητα.
 • Μερίσματα, ομολογίες, χρεόγραφα κ.τ.λ.
 • Τόκοι καταθέσεων.
 • Έξοδα παράστασης και αποζημιώσεις αιρετών οργάνων, ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, συνδικαλιστικών και αγροτικών συνεταιριστικών οργανώσεων
 • Αμοιβές και ποσοστά (εκτός μισθού) των μελών του διοικητικού συμβουλίου νομικών προσώπων.
 • Επιδόματα ανεργίας, πολυτέκνων και πάσης φύσεως προνοιακά επιδόματα. 
 
Δεν δικαιούνται της έκπτωσης φόρου τα εισοδήματα από:
 
 • Πώληση παραγομένων αγροτικών προϊόντων μετά από βιομηχανική επεξεργασία
 • Εμπόριο προϊόντων που έχει αγοράσει από άλλους αγρότες
 • Παροχή υπηρεσιών σε τρίτους ακόμα και σε άλλους αγρότες εκτός του φασόν πτηνοτροφικών
 • Μίσθωση του αγροτικού εξοπλισμού

Στη Growplan - Ορνιθάς Θ. και ΣΙΑ Ο.Ε. διαθέτοντας έμπειρους λογιστές, παρέχουμε εξειδικευμένη λογιστική παρακολούθηση, κατανοώντας ότι η λογιστική για την αγροτική επιχείρηση είναι ένας ειδικός τομέας που απαιτεί τεχνογνωσία και την κατανόηση του κλάδου, προκειμένου να οδηγήσουμε στην προσαρμογή των αγροτικών επιχειρήσεων στα νέα δεδομένα.

Εάν σας ενδιαφέρει η συγκεκριμένη υπηρεσία συμπληρώστε τη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος της εταιρείας μας.