BLOG

Τα βήματα για να συστήσετε Ομάδα ή Οργάνωση Παραγωγών
20 ΜΑΪΟΥ 2017

Τα βήματα για να συστήσετε Ομάδα ή Οργάνωση Παραγωγών

0 comments 0 share
Για την αναγνώριση ενός νομικού προσώπου ως Ομάδα ή Οργάνωση Παραγωγών το νομικό πρόσωπο υποβάλλει στις νεοσύστατες τριμελείς Επιτροπές Παρακολούθησης και Ελέγχου (ΕΠΕ), με έδρα κάθε περιφερειακή ενότητα, αίτηση που απευθύνεται στην Πρωτοβάθμια Επιτροπή Αναγνώρισης και Ελέγχου.
 
Στην αίτηση αναγράφονται υποχρεωτικά η επωνυμία, ο Α.Φ.Μ.  και ο αριθμός Μητρώου που τηρείται από τις αρμόδιες Αρχές, ανάλογα με τη νομική μορφή του και συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
 
  • Αναλυτική κατάσταση των μελών της Ομάδας ή Οργάνωσης Παραγωγών με τον Α.Φ.Μ. τους και την ελάχιστη αξία εμπορευθείσας παραγωγής (αποδεικνύεται με τιμολόγια πώλησης των μελών από τον μέσο όρο των δύο τελευταίων ετών - αντί τριών που ισχύει σήμερα).
  • Απόσπασμα πρακτικών από το οποίο προκύπτει η έγκριση σύστασης και λειτουργίας της Ομάδας ή Οργάνωσης Παραγωγών
  • Απόσπασμα πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης των μελών της υπό σύστασης Ομάδας ή Οργάνωσης Παραγωγών, από το οποίο προκύπτει ότι καταρτίσθηκε-ψηφίστηκε το καταστατικό λειτουργίας.
  • Επιχειρηματικό Σχέδιο πενταετούς διάρκειας εφόσον η Ομάδα ή η Οργάνωση Παραγωγών επιθυμεί να τύχεί της στήριξης του άρθρου 27 του Κανονισμού 1305/13. Το επιχειρηματικό σχέδιο θα εγκρίνεται από τη ΔΑΟΚ και υποβάλλεται και στις Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης και εφαρμογής του ΠΑΑ.
  • Καταστατικό λειτουργίας
  • Πιστοποιητικό ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει κηρυχθεί σε πτώχευση ή δεν τελεί υπό εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.
  • Υπεύθυνη δήλωση των μελών ότι δεν ανήκουν σε άλλη Ομάδα ή Οργάνωση Παραγωγών που διαχειρίζεται το ίδιο προϊόν.
 
Η Τριμελής Επιτροπή Αναγνώρισης και Ελέγχου υποχρεούται να εκδώσει την απόφαση της, πλήρως αιτιολογημένη, εντός 60 ημερών από την υποβολή του συνόλου των δικαιολογητικών.
 
Στην απόφαση αναφέρονται η επωνυμία και η έδρα της Ομάδας ή Οργάνωσης Παραγωγών, η ημερομηνία της απόφασης αναγνώρισης και τα προϊόντα για τα οποία αναγνωρίζεται η Ομάδα ή Οργάνωση Παραγωγών.
 
 

"Για να δείτε περισσότερα σχετικά με τα κριτήρια αναγνώρισης πατήστε εδώ"


Σχόλια


Αφήστε το σχόλιό σας