Επιδοτήσεις

Προδημοσίευση Σχεδίων Βελτίωσης 2017 (στις Εφημερίδες): Τα σημαντικά σημεία
14 ΜΑΪΟΥ 2017

Προδημοσίευση Σχεδίων Βελτίωσης 2017 (στις Εφημερίδες): Τα σημαντικά σημεία

0 comments 0 share
Επενδύσεις έως 200.000€ και υπό προϋποθέσεις έως 2.000.000€ προβλέπει η προδημοσίευση του Μέτρου 4.1 των Σχεδίων Βελτίωσης ( που αναρτήθηκε στις εφημερίδες δεν έχει δοθεί στη δημοσιότητα απο το Υπ.Α.Α.Τ. ακόμη) που έχει αρκετές αλλαγές σε σχέση με αυτά που ξέραμε έως τώρα

Οι Δράσεις που προδημοσιεύτηκαν είναι:
 
 • 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης» κοινώς τα κλασσικά σχέδια βελτίωσης
 • 4.1.3 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος» για την αξιοποίηση των ανανεώσιμων μορφών ενέργειας και την ορθή διαχείριση των υποπροϊόντων και αποβλήτων προς παραγωγή ενέργειας.

Τα σημαντικά σημεία της προδημοσίευσης είναι:
 
 • Οι δικαιούχοι πρέπει να είναι μεταξύ 18 και 60 ετών
 • Οι δικαιούχοι πρέπει να έχουν υποβάλλει ΟΣΔΕ τουλάχιστον το 2016 και το 2017 για τη Δράση 4.1.1. , τουλάχιστον το 2017 για τη Δράση 4.1.3.
 • Τα υποψήφια φυσικά πρόσωπα πρέπει να είναι "επαγγελματίες αγρότες" ή "Νέοι Γεωργοί" για τη Δράση 4.1.1. , αρκεί η ιδιότητα του "ενεργού γεωργού" για τη Δράση 4.1.3.
 • Τα υποψήφια νομικά πρόσωπα πρέπει να έχουν κύρια δραστηριότητα την άσκηση της γεωργίας για τη Δράση 4.1.1.
 • Τα υποψήφια συλλογικά σχήματα, όπως ομάδες παραγωγών, οργανώσεις παραγωγών, αγροτικοί συνεταιρισμοί και ενώσεις αυτών, πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο το οποίο ορίζεται από την ισχύουσα νομοθεσία και να έχουν τζίρο τις 3 τελευταίες χρήσεις με μέσο όρο τουλάχιστον 50.000 €. ή σε περίπτωση μη ύπαρξης τριών χρήσεων, θεωρούνται νεοσύστατα και είναι επιλέξιμα.
 • Η εκμετάλλευση πρέπει να έχει ελάχιστη τυπική απόδοση βάσει δεικτών όχι βάσει φορολογικής δήλωσης) στο ΟΣΔΕ του 2017 τα 8.000 €  για τη Δράση 4.1.1.
 • Εάν εντάχθηκαν σε προηγούμενο σχέδιο βελτίωσης να έχουν ολοκληρώσει την υλοποίηση αυτού.
 • Οι επενδύσεις πρέπει να πραγματοποιηθούν μετά την ημερομηνία οριστικής υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης.
 • Δεν αναφέρεται στις επιλέξιμες δαπάνες η αγορά γης.
 
 
 • Δεν ισχύει τελικά το μπόνους του +20%, αλλά του +10%. Έτσι το ποσοστό επιδότησης ανέρχεται σε
Κατηγορία Δικαιούχων Μικρά Νησιά Αιγαίου Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες Λοιπές Περιοχές
Νέοι Γεωργοί 75% 60% 50%
Συλλογικές επενδύσεις 75% 60% 50%
Φυσικά & Νομικά Πρόσωπα σε ορεινές περιοχές και  περιοχές που αντιμετωπίζουν φυσικά ή άλλα ειδικά
μειονεκτήματα.
75% 60% 50%
Φυσικά & Νομικά Πρόσωπα (Λοιπές Κατηγορίες) 75% 50% 40%
  
 • Ο προϋπολογισμός της επένδυσης θα είναι σύμφωνα με τον κάτωθι πίνακα:
Κατηγορία Δράση Προϋπολογισμός (€) Παρατηρήσεις/Προϋποθέσεις
Φυσικά και νομικά πρόσωπα 4.1.1 έως 200.000  
Φυσικά και νομικά πρόσωπα 4.1.1 έως 500.000 Η τυπική απόδοση της εκμετάλλευσης, σύμφωνα με το ΟΣΔΕ του 2017 ανέρχεται τουλάχιστον στο 25 % του αιτούμενου προϋπολογισμού
Φυσικά και νομικά πρόσωπα 4.1.3 (για επενδύσεις σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας) έως 150.000  
Φυσικά και νομικά πρόσωπα 4.1.3 (για επενδύσεις διαχείρισης των αποβλήτων, υποπροϊόντων και υπολειμμάτων της εκμετάλλευσης) έως 500.000  
Συλλογικές Επενδύσεις 4.1.1 έως 200.000  
Συλλογικές Επενδύσεις (Ομάδες με τρεις τουλάχιστον κλεισμένες χρήσεις) 4.1.1 έως 2.000.000 Ο κύκλος εργασιών της τελευταίας κλεισμένης χρήσης της ομάδας, ανέρχεται τουλάχιστον στο 25 % του αιτούμενου προϋπολογισμού
Συλλογικές Επενδύσεις (Ομάδες με λιγότερες από τρεις κλεισμένες χρήσεις ) 4.1.1 έως 500.000  
Συλλογικές Επενδύσεις 4.1.3 έως 150.000  
Συλλογικές Επενδύσεις 4.1.3 έως 500.000 Ο κύκλος εργασιών της τελευταίας κλεισμένης χρήσης της ομάδας, ανέρχεται τουλάχιστον στο 25 % του αιτούμενου προϋπολογισμού

 
Σημειώνεται ότι ο προϋπολογισμός που λαμβάνεται υπόψη δεν μπορεί να υπερβεί συνολικά τις 500.000 ευρώ στην περίπτωση φυσικού προσώπου το οποίο αιτείται ταυτόχρονα επιδότηση από το Μέτρο 4.1 και ως μέτοχος/εταίρος νομικών προσώπων ή ως μέλος συλλογικής επένδυσης.
 
 • Προτεραιότητα θα δοθεί στην αιγοπροβατοτροφία, στα οπωροκηπευτικά, στην παραγωγή ζωοτροφών και σε καλλιέργειες ανθεκτικές στην κλιματική αλλαγή καθώς και σε εκμεταλλεύσεις με τυπική απόδοση μεταξύ 8.000 και 25.000 βάσει δεικτών όχι βάσει φορολογικής δήλωσης)
 
 

Σχόλια


Αφήστε το σχόλιό σας
Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να εξασφαλίσει για εσάς την καλύτερη εμπειρία. Μάθετε περισσότερα
Κατάλαβα!