Επιδοτήσεις

Επιλέξιμες και μη Επιλέξιμες Δαπάνες Σχεδίων Βελτίωσης 2017
13 ΜΑΪΟΥ 2017

Επιλέξιμες και μη Επιλέξιμες Δαπάνες Σχεδίων Βελτίωσης 2017

5 comments 0 share
Για τη Δράση 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης» ενισχύονται ενδεικτικά δαπάνες στις εξής κατηγορίες:
 • Ανέγερση, επέκταση, εκσυγχρονισμός γεωργικών κτιρίων και κατασκευών.
Ενδεικτικά ενισχύονται:
 • σταβλικές εγκαταστάσεις
 • μελισσοκομικές εγκαταστάσεις
 • εγκαταστάσεις προετοιμασίας προϊόντων για πρώτη πώληση
 • αποθήκες και λοιποί αποθηκευτικοί χώροι
 • θερμοκήπια και θερμοκηπιακές εγκαταστάσεις για όλες τις χρήσεις της κατηγορίας αυτής
 • κάθε άλλη κτιριακή υποδομή και κατασκευή που είναι απαραίτητη για την κανονική λειτουργία της γεωργικής εκμετάλλευσης
 • περιφράξεις και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου για την εξυπηρέτηση των επενδύσεων της κατηγορίας αυτής
 
 • Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού.
Ενδεικτικά ενισχύονται:
 • εξοπλισμός ο οποίος ενσωματώνεται σε κτιριακές εγκαταστάσεις
 • μηχανήματα αυτοκινούμενα
 • μηχανήματα και εξοπλισμός συρόμενος και αναρτώμενος
 • εξοπλισμός δικτύου μετεωρολογικών προειδοποιήσεων και φυτοπροστασίας
 
 • Αγορά καινούργιου μελισσοκομικού και ανθοκομικού αυτοκινήτου.
 • Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση πολυετών μη ποωδών φυτειών των οποίων η εγκατάσταση δεν γίνεται με σπορά στον αγρό.
 • Περίφραξη και διαμόρφωση αγροτεμαχίων
 • Αγορά εξοπλισμού Η/Υ και λογισμικού διαχείρισης γεωργικής εκμετάλλευσης.
 • Γενικές Δαπάνες, όπου περιλαμβάνεται κάθε άυλη δαπάνη που συνδέεται άμεσα με την υλοποίηση του επενδυτικού Σχεδίου Βελτίωσης 

Για τη Δράση 4.1.3 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος» ενισχύονται ενδεικτικά δαπάνες στις εξής κατηγορίες:
 • Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου εξοπλισμού διαχείρισης αποβλήτων της εκμετάλλευσης.
 • Κατασκευή εγκαταστάσεων διαχείρισης των αποβλήτων, υποπροϊόντων και υπολειμμάτων της εκμετάλλευσης.
 • Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου εξοπλισμού για την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και προσαρμόζονται στις ενεργειακές ανάγκες αυτοκατανάλωσης της εκμετάλλευσης, περιλαμβανομένων και εκείνων οι οποίες πρόκειται να δημιουργηθούν από τις υπόλοιπες προβλεπόμενες επενδύσεις της εκμετάλλευσης.
 • Γενικές Δαπάνες, όπου περιλαμβάνεται κάθε άυλη δαπάνη που συνδέεται άμεσα με την υλοποίηση του επενδυτικού Σχεδίου Βελτίωσης


Οι παρακάτω κατηγορίες δαπανών δεν είναι επιλέξιμες για στήριξη:
 
 • Κατασκευή ή διαμόρφωση κτιρίων κατοικίας. Κατασκευή ή διαμόρφωση κτιρίων που εμφανίζουν προϋποθέσεις αλλαγής χρήσης.
 • Τα έργα πράσινου.
 • Οι εργασίες και τα υλικά συντηρήσεων.
 • Οι δαπάνες απλής αντικατάστασης για απόκτηση μηχανημάτων, εξοπλισμού και φυτών που προϋπάρχουν στην εκμετάλλευση, και έχουν αναπόσβεστη αξία, χωρίς να αναβαθμίζουν τη δυναμικότητα της παραγωγής ή χωρίς να μεταβάλλουν σημαντικά τη διαδικασία του κύκλου παραγωγής ή τη χρησιμοποιούμενη τεχνολογία.
 • Ο μεταχειρισμένος εξοπλισμός.
 • Ο Φ.Π.Α.
 • Η αγορά ζωικού κεφαλαίου.
 • Οι δαπάνες για τη συμμετοχή σε συστήματα ποιότητας και για τη σχετική πιστοποίηση.
 • Η αγορά δικαιωμάτων γεωργικής παραγωγής και δικαιωμάτων στήριξης.
 • Η αγορά αναλωσίμων, εργαλείων και εφοδίων, η ενοικίαση εγκαταστάσεων και εξοπλισμού και οι λοιπές λειτουργικές δαπάνες της εκμετάλλευσης.
 • Η αγορά υπηρεσιών σύνδεσης σε τηλεπικοινωνιακά δίκτυα και στο διαδίκτυο.
 • Οι εργασίες αποστράγγισης.
 • Οι δαπάνες οι οποίες δεν μπορούν να ελεγχθούν ή/και επαληθευτούν, δηλαδή δεν δύναται να πιστοποιηθεί η ορθή εκτέλεση του φυσικού και οικονομικού αντικείμενού τους.
 • Οι δαπάνες πάσης φύσεως φόρων, τελών κ.λπ. δημοσιονομικών επιβαρύνσεων, εκτός από αυτές που ενσωματώνονται στην αξία των παγίων όπως αυτό τεκμηριώνεται από τα σχετικά συνοδευτικά έγγραφα.
 • Χρηματοοικονομικά έξοδα, τραπεζικές προμήθειες και έξοδα συναλλαγών και εγγυήσεων.
 • Συμβολαιογραφικά έξοδα εκτός αυτών που αφορούν την αγορά γης στο πλαίσιο της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου βελτίωσης.
 • Δαπάνες για επενδύσεις συμμόρφωσης με ενωσιακά πρότυπα
 • Δεν ενισχύονται δαπάνες για συλλογικές επενδύσεις ομάδων και οργανώσεων παραγωγών που εντάσσονται στο πλαίσιο του Καν. (ΕΕ) 1308/2013.
 • Οι δαπάνες για επενδύσεις σε εγκαταστάσεις, ο πρωταρχικός σκοπός των οποίων είναι η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από βιομάζα, εκτός αν χρησιμοποιείται ένα ελάχιστο ποσοστό θερμικής ενέργειας.
 • Οι δαπάνες σε επενδύσεις που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ύδατος.
 • Οι δαπάνες που αφορούν σε μη παραγωγικές επενδύσεις όπως η διατήρηση και η κατασκευή αναβαθμίδων και η περίφραξη βοσκοτόπων.
 

Περισσότερα για τα Σχέδια Βελτίωσης 2017 εδώ


Σχόλια

author

Γεωργία Αραλίγκου

14 ΜΑΪΟΥ 2017, 23:51:17
Σχόλιο*θα ήθελα να ρωτήσω αν είναι επιλέξιμη δαπάνη η αγορά τρακτέρ .Είμαι (ενεργός αγρότης) 42 ετών .Και αν ναι πότε ξεκινουν οι αιτήσεις
author

Θεόδωρος Ορνιθάς

15 ΜΑΪΟΥ 2017, 08:43:06
H αγορά τρακτέρ είναι επιλέξιμη. Οι ανώτατες τιμές θα καθοριστούν με την πρόσκληση που αναμένεται το φθινόπωρο. Τότε αναμένονται και οι αιτήσεις.
author

andreas koniaris

15 ΜΑΪΟΥ 2017, 20:01:12
Θοδωρη κανονισε θελω ενα 90 ιππων
author

Δημουλια πετρος

11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017, 17:05:24
Θέλω να μάθω αν είναι επιλέξιμη δαπάνη η γραμμική υπστιλωση σε σουλτανίνα καθώς και η αγορά αντιχαλαζικων διχτυών και αντιβροχινης μεμβρανης, με τι ποσό ανά στρέμμα. Ευχαριστω
author

Χαρισης Γιάννης

18 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017, 18:08:20
Σχόλιο*Είμαι μελισσοκομος και θα με ενδιέφερε να ενταχθώ σε ένα σχέδιο βελτίωσης για την αντικατάσταση του μελισσοκομικου εξοπλισμού μου για την παραγωγή μελιού κτλ. Τί πρέπει να κανω. Ευχαριστώ εκ των προτέρων.

Αφήστε το σχόλιό σας
Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να εξασφαλίσει για εσάς την καλύτερη εμπειρία. Μάθετε περισσότερα
Κατάλαβα!