Κατηγορίες Επιχειρήσεων

H Πραγματική Προδημοσίευση των Σχεδίων Βελτίωσης 2017.. απλά και κατανοητά
08 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

H Πραγματική Προδημοσίευση των Σχεδίων Βελτίωσης 2017.. απλά και κατανοητά

2 comments 0 share
Επενδύσεις από 10.000€ έως 200.000€ και υπό προϋποθέσεις έως 1.000.000€ προβλέπει η προδημοσίευση του Μέτρου 4.1 των Σχεδίων Βελτίωσης ( που έχει δοθεί στη δημοσιότητα απο το Υπ.Α.Α.Τ. ) και που έχει αρκετές αλλαγές σε σχέση με αυτά που ξέραμε έως τώρα.

Οι Δράσεις που προδημοσιεύτηκαν είναι:
 
 • 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης» κοινώς τα κλασσικά σχέδια βελτίωσης
 • 4.1.3 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος» για την αξιοποίηση των ανανεώσιμων μορφών ενέργειας και την ορθή διαχείριση των υποπροϊόντων και αποβλήτων προς παραγωγή ενέργειας.

Για να δείτε ποιες είναι οι επιλέξιμες δαπάνες και οι μη επιλέξιμες δαπάνες των Δράσεων πατήστε εδώ


Τα σημαντικά σημεία της προδημοσίευσης είναι:
 
 • Οι δικαιούχοι πρέπει να είναι μεταξύ 18 και 60 ετών
 • Οι δικαιούχοι πρέπει να έχουν υποβάλλει ΟΣΔΕ το έτος 2017.
 • Τα υποψήφια φυσικά πρόσωπα πρέπει να είναι "επαγγελματίες αγρότες" ή "Νέοι Γεωργοί" του Υπομέτρου 6.1 για τη Δράση 4.1.1. , αρκεί η ιδιότητα του "ενεργού γεωργού" για τη Δράση 4.1.3.
 • Τα υποψήφια νομικά πρόσωπα πρέπει να έχουν κύρια δραστηριότητα την άσκηση της γεωργίας για τη Δράση 4.1.1.
 • Τα υποψήφια συλλογικά σχήματα, όπως ομάδες παραγωγών, οργανώσεις παραγωγών, αγροτικοί συνεταιρισμοί και ενώσεις αυτών, πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο το οποίο ορίζεται από την ισχύουσα νομοθεσία και να έχουν τζίρο τις 3 τελευταίες χρήσεις με μέσο όρο τουλάχιστον 30.000 €. ή σε περίπτωση μη ύπαρξης τριών χρήσεων, θεωρούνται νεοσύστατα και είναι επιλέξιμα.
 • Η εκμετάλλευση πρέπει να έχει ελάχιστη τυπική απόδοση βάσει δεικτών όχι βάσει φορολογικής δήλωσης) στο ΟΣΔΕ του 2017 τα 8.000 €  για τη Δράση 4.1.1.
 • Εάν εντάχθηκαν σε προηγούμενο σχέδιο βελτίωσης να έχουν ολοκληρώσει την υλοποίηση αυτού.
 • Οι επενδύσεις πρέπει να πραγματοποιηθούν μετά την ημερομηνία οριστικής υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης.
 • Δεν αναφέρεται στις επιλέξιμες δαπάνες η αγορά γης.
 

Για να δείτε τι πρέπει να προσέξετε για να ενταχθείτε στα Σχέδια Βελτίωσης πατήστε εδώ

 
 • Το ποσοστό επιδότησης ανέρχεται σε:
Κατηγορία Δικαιούχων Μικρά Νησιά Αιγαίου Ανατολική
Μακεδονία
-Θράκη
&
Ήπειρος
 
Θεσσαλία,
Δυτική Ελλάδα,
Κεντρ. Μακεδονία,
Ιόνια Νησιά,
Πελοπόννησος
& Κρήτη
Στερεά Ελλάδα &
Δυτική
Μακεδονία
Αττική
Νέοι Γεωργοί* 80% 70% 60% 60% 50%
Συλλογικές επενδύσεις 85% 60% 60% 60% 60%
Γεωργοί σε ορεινές περιοχές. 75% 60% 60% 60% 50%
Γεωργοί σε περιοχές που αντιμετωπίζουν φυσικά ή άλλα ειδικά
μειονεκτήματα.
75% 50% 50% 50% 40%
Λοιποί Γεωργοί σε
Κανονικές Περιοχές
75% 50% 50% 40% 40%
  *Γεωργοί οι οποίοι δεν έχουν υπερβεί το 41ο έτος της ηλικίας και διαθέτουν επαρκή επαγγελματικά προσόντα ή είναι δικαιούχοι μέτρων Νέων Γεωργών την τελευταία 5ετία.
 
 • Ο προϋπολογισμός της επένδυσης θα είναι σύμφωνα με τον κάτωθι πίνακα:
`
Κατηγορία Δράση Προϋπολογισμός (€) Παρατηρήσεις/Προϋποθέσεις
Φυσικά και νομικά πρόσωπα 4.1.1 10.000 έως 200.000 Τυπική απόδοση 
ΟΣΔΕ 2017 > 8.000 €
Φυσικά και νομικά πρόσωπα 4.1.1 10.000 έως 300.000 Τυπική απόδοση 
ΟΣΔΕ 2017 > 25 % του αιτούμενου προϋπολογισμού
Φυσικά και νομικά πρόσωπα (Κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις ή θερμοκήπια όλων των τύπων) 4.1.1 10.000 έως 500.000 Τυπική απόδοση 
ΟΣΔΕ 2017 > 25 % του αιτούμενου προϋπολογισμού
Φυσικά και νομικά πρόσωπα 4.1.3  10.000 έως 150.000 Τυπική απόδοση 
ΟΣΔΕ 2017 > 8.000 €
Φυσικά και νομικά πρόσωπα 
(Επενδύσεις διαχείρισης των αποβλήτων, υποπροϊόντων και υπολειμμάτων της εκμετάλλευσης)
4.1.3  10.000 έως 200.000 Τυπική απόδοση 
ΟΣΔΕ 2017 > 8.000 €
Συλλογικές Επενδύσεις 
(Ομάδες με τρεις τουλάχιστον κλεισμένες χρήσεις)
4.1.1 10.000 έως 500.000 Ο κύκλος εργασιών της τελευταίας κλεισμένης χρήσης της ομάδας ανέρχεται από 30.000 € έως 125.000 €
Συλλογικές Επενδύσεις
(Ομάδες με τρεις τουλάχιστον κλεισμένες χρήσεις)
4.1.1 10.000 έως 1.000.000 Ο κύκλος εργασιών της τελευταίας κλεισμένης χρήσης της ομάδας, ανέρχεται τουλάχιστον στο 25 % του αιτούμενου προϋπολογισμού
Συλλογικές Επενδύσεις
(Ομάδες με λιγότερες από τρεις κλεισμένες χρήσεις)
4.1.1 10.000 έως 500.000 Ανεξαρτήτως Κύκλου Εργασιών
Συλλογικές Επενδύσεις 
(Ομάδες με τρεις τουλάχιστον κλεισμένες χρήσεις)
4.1.3 10.000 έως 150.000 Ο κύκλος εργασιών της τελευταίας κλεισμένης χρήσης της ομάδας ανέρχεται από 30.000 € έως 37.500 €
Συλλογικές Επενδύσεις
(Ομάδες με τρεις τουλάχιστον κλεισμένες χρήσεις)
4.1.3 10.000 έως 500.000 Ο κύκλος εργασιών της τελευταίας κλεισμένης χρήσης της ομάδας, ανέρχεται τουλάχιστον στο 25 % του αιτούμενου προϋπολογισμού
Συλλογικές Επενδύσεις
(Ομάδες με λιγότερες από τρεις κλεισμένες χρήσεις)
4.1.3 10.000 έως 150.000 Ανεξαρτήτως Κύκλου Εργασιών
 
 • Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός που λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της στήριξης που παρέχεται από το υπομέτρο 4.1 δεν μπορεί να υπερβεί σωρευτικά τις:
  • 500.000 € στην περίπτωση νομικού ή φυσικού προσώπου που υποβάλει περισσότερες της μίας αιτήσεων.
  • 500.000 € στην περίπτωση που το φυσικό πρόσωπο είναι ταυτόχρονα δικαιούχος στήριξης και ως μέτοχος/εταίρος νομικών προσώπων ή/και ως μέλος συλλογικής επένδυσης.
  • 1.000.000 € στην περίπτωση συλλογικών επενδύσεων που υποβάλει περισσότερες της μία αιτήσεων.  
 
 • Προτεραιότητα θα δοθεί στην αιγοπροβατοτροφία, στα οπωροκηπευτικά, στην παραγωγή ζωοτροφών και σε καλλιέργειες ανθεκτικές στην κλιματική αλλαγή καθώς και σε εκμεταλλεύσεις με τυπική απόδοση μεταξύ 8.000 και 25.000 βάσει δεικτών όχι βάσει φορολογικής δήλωσης)
 


 

Σχόλια

author

Caseysmego

23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017, 19:09:28
More info!
author

Caseysmego

08 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017, 18:07:51
Some people, especially those running on busy daily schedules tend to use the pills to help maintain weight since they can not afford to follow all the diet programs. This is not advised. It is recommended that one seek advice from a professional in this field before using the pills. This can save one from many dangers associated with the misuse. The diet pills should always be taken whole. Some people tend to divide the pills to serve a longer period of time. This is not advised and can lead to ineffectiveness. If it is required that one takes a complete tablet, it means that a certain amount of the ingredients are required to achieve the desired goal. It is also recommended that one does not crush the pill and dissolve it in beverages. Chemicals found in beverages have the potential of neutralizing the desired nutrients in the pill thereby leading to ineffectiveness. The best way to take the tablets is swallowing them whole with a glass of water. The diet pills speed up the metabolic processes. This is the key factor that leads to the burning of all the fats in the body. This means that one passes out lots of urine, which subsequently leads to dehydration. It is imperative that the user take lots of water round the clock. This will help curb dehydration, which can lead to health problems. In addition to that, water offers the required medium for the function of the nutrients and elimination of the fats. When buying the review of diet pills, it is imperative that one gets the most recommended dose. People tend to compromise the quality and effectiveness of the tablets due to the variation in cost. The low priced pills depict poor quality, which means their effectiveness is not reliable. Some have also been found to cause health problems. The dose should also be taken as recommended. Over dose will not speed up the process but rather lead to complication. This will increase risk of side effects. If the taking of the pill is forgotten, do not take more to compensate for the lost time. The diet plan enclosed with the diet pills has also to be followed. According to the requirements, the termination of the diet must be done even with no results. This means your body is irresponsive.

Αφήστε το σχόλιό σας
Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να εξασφαλίσει για εσάς την καλύτερη εμπειρία. Μάθετε περισσότερα
Κατάλαβα!