main_title_icon
Θέλεις να ενημερώνεσαι άμεσα;

Η Growplan χρησιμοποιεί cookies για τη βελτίωση της λειτουργικότητας του site και για να σας προσφέρει μια καλύτερη εμπειρία περιήγησης.Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των cookies σε αυτόν τον ιστότοπο και τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να τις απορρίψετε περιέχονται στην πολιτική για cookies. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο ή κάνοντας κλικ στο "OK", συναινείτε στη χρήση των cookies.

OK
topbar
espa_banner
topbar
Σχέδια Βελτίωσης

Σχέδια Βελτίωσης

Σχέδια Βελτίωσης

Αποθήκευση Προγράμματος
Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης: 5'
Ο εκσυγχρονισμός γεωργικών εκμεταλλεύσεων ( «σχέδια βελτίωσης» ) έχει σκοπό τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των αγροτικών εκμεταλλεύσεων στοχεύοντας στην αύξηση του γεωργικού εισοδήματος, στην τόνωση της γεωργικής απασχόλησης και στην μείωση της μακροχρόνιας τάσης από – επένδυσης που χαρακτηρίζει τον αγροτικό τομέα.

 
Στόχος του Καθεστώτος Ενίσχυσης

Στόχος του Μέτρου είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και της ανταγωνιστικότητας όλων των τύπων γεωργίας, καθώς και ορθολογική χρήση των υδατικών πόρων και της ενέργειας.
 
Περιοχές εφαρμογής του Μέτρου

Οι  Δράσεις  του  Ταμείου Ανάκαμψης εφαρμόζονται σε όλη την επικράτεια της Ελλάδας.

Κριτήρια Επιλεξιμότητας Υποψηφίων

Οι υποψήφιοι δικαιούχοι φυσικά πρόσωπα πρέπει:
 • Να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, να έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα και να μην έχουν υπερβεί το 61ο έτος της ηλικίας τους.
 • Να έχουν υποβάλλει Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης κατά το έτος 2021 η οποία να έχει µέγεθος σε τυπική απόδοση άνω των 8.000 ευρώ.
 • Να έχουν την ιδιότητα του ενεργού γεωργού.
 • Να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι.
 • Να μην είναι άμεσα συνταξιοδοτούμενοι από οποιοδήποτε ταμείο του εσωτερικού ή εξωτερικού, εξαιρουμένων των περιπτώσεων συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας του άρθρου 37 του Ν. 3996/2011, όπως ισχύει και του άρθρου 5, παράγραφος γ, του Ν.1287/1982. Οι συντάξεις αναπηρίας του άρθρου 5, παράγραφος α και παράγραφος β του Ν.1287/1982 κρίνονται κατά περίπτωση.
 • Να μην εκτίουν ποινή φυλάκισης.
 • να είναι εγγεγραμμένοι στο ΜΑΑΕ ως επαγγελματίες αγρότες ή να είναι Νέοι Γεωργοί (αποκλείονται οι Νειοεισερχόμενοι).
 • η γεωργική εκμετάλλευση πρέπει να έχει ελάχιστο μέγεθος παραγωγικής δυναμικότητας (εκφρασμένη ως τυπική απόδοση), σύμφωνα με την ανωτέρω Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης.
 • Σε αυτή την πρόσκληση θα έχουν το δικαίωµα να υποβάλλουν αίτηση για ένταξη, νέοι γεωργοί των ετών 2016 και 2018 οι οποίοι δεν κατάφεραν να έχουν την απαραίτητη ετοιµότητα για υποβολή αιτήσεων ένταξης το 2018, νέοι γεωργοί ενδεχόµενης πρόσκλησης του έτους 2021, λοιποί επαγγελµατίες γεωργοί οι οποίοι δεν είχαν στον σχεδιασµό τους πριν από 4 έτη την υποβολή σχεδίου βελτίωσης, όσοι εκ των επιλαχόντων της προηγούµενης πρόσκλησης επιθυµούν να συµµετάσχουν στη βάση επανυποβολής φακέλου που εκπληρούν τα κριτήρια επιλεξιµότητας.
 • Εφόσον έχει υπαχθεί σε σχέδιο βελτίωσης ή στον αναπτυξιακό νόµο, η επένδυση να έχει ολοκληρωθεί.
 • Να λειτουργεί νόµιµα. Στην περίπτωση κτηνοτροφικών εκµεταλλεύσεων επιτρέπεται η απόδειξη της νοµιµότητας µέχρι και την ολοκλήρωση του σχεδίου.
   
2. Οι υποψήφιοι δικαιούχοι νομικά πρόσωπα πρέπει:
 • Να έχουν υποβάλλει Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης κατά το έτος 2021 η οποία να έχει µέγεθος σε τυπική απόδοση άνω των 8.000 ευρώ.
 • Να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερα.
 • Να έχουν διάρκεια κατ΄ ελάχιστο 10 έτη από το έτος υποβολής της αίτησης ενίσχυσης και σε κάθε περίπτωση τέτοια ώστε να καλύπτεται η περίοδος των μακροχρονίων υποχρεώσεων. Συνεπώς αν το έτος υποβολής είναι το έτος ν, η διάρκεια του νομικού προσώπου πρέπει να καλύπτει την 31.12 του έτους ν+10.
 • Να μην τελούν υπό πτώχευση, λύση, αναγκαστική διαχείριση, εκκαθάριση.
 • τα υποψήφια νομικά πρόσωπα πρέπει να έχουν κύρια δραστηριότητα την άσκηση της γεωργίας.
 • η γεωργική εκμετάλλευση πρέπει να έχει ελάχιστο μέγεθος παραγωγικής δυναμικότητας (εκφρασμένη ως τυπική απόδοση) τα 8.000€, σύμφωνα με την ανωτέρω Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης.
 • Εφόσον έχει υπαχθεί σε σχέδιο βελτίωσης ή στον αναπτυξιακό νόµο, η επένδυση να έχει ολοκληρωθεί.
 • Να λειτουργεί νόµιµα. Στην περίπτωση κτηνοτροφικών εκµεταλλεύσεων επιτρέπεται η απόδειξη της νοµιµότητας µέχρι και την ολοκλήρωση του σχεδίου.
 
Ύψος Επενδυτικής Δαπάνης
 
Ο προϋπολογισμός της επένδυσης θα είναι σύμφωνα με τον κάτωθι πίνακα:
 
Κατηγορία Δράση Προϋπολογισμός (€)
Φυσικά και νομικά πρόσωπα Φυτική Παραγωγή Έως 130.000
Φυσικά και νομικά πρόσωπα Ζωική Παραγωγή Έως 200.000
 
 
Ποσοστό επιδότησης
 
Το ποσοστό ενίσχυσης για τις Δράσεις 4.1.1 και 4.1.3 ("Σχέδια Βελτίωσης") θα ανέρχεται σε:

 
Κατηγορία Δικαιούχων Μικρά Νησιά Αιγαίου Ανατολική
Μακεδονία
-Θράκη
&
Ήπειρος
 
Θεσσαλία,
Δυτική Ελλάδα,
Κεντρ. Μακεδονία,
Ιόνια Νησιά,
Πελοπόννησος
& Κρήτη
Στερεά Ελλάδα &
Δυτική
Μακεδονία
Αττική
Νέοι Γεωργοί* 80% 70% 60% 60% 50%
Γεωργοί σε ορεινές περιοχές. 75% 60% 60% 60% 50%
Γεωργοί σε περιοχές που αντιμετωπίζουν φυσικά ή άλλα ειδικά
μειονεκτήματα.
75% 50% 50% 50% 40%
Λοιποί Γεωργοί σε
Κανονικές Περιοχές
75% 50% 50% 40% 40%
  *Γεωργοί οι οποίοι δεν έχουν υπερβεί το 41ο έτος της ηλικίας και διαθέτουν Πτυχίο - Τίτλο σπουδών Γεωτεχνικής κατεύθυνσης επιπέδου ≥ 3 και εγκαθίσταται για πρώτη φορά σε γεωργική εκμετάλλευση ως υπεύθυνος της εκμετάλλευσης αυτής ή είναι δικαιούχοι μέτρων Νέων Γεωργών την τελευταία 5ετία.

Τα μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους που δικαιούνται το 75% είναι όλα τα νησιά του Αιγαίου Πελάγους, εκτός από την Κρήτη & την Εύβοια.
 
Αρχές κριτηρίων βαθμολογίας

Οι βασικές αρχές που διέπουν τα κριτήρια επιλογής αφορούν σε χαρακτηριστικά που συνδέονται με τη γεωργική εκμετάλλευση όπως:
 
 • παραγωγικός προσανατολισμός της εκμετάλλευσης
 • οικονομικό μέγεθος
 • δυναμική της εκμετάλλευσης είδος επενδυτικής δαπάνης
 • αύξηση της παραγωγικότητας της ανθρώπινης εργασίας
 • αύξηση της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων
 • εισαγωγή / χρήση καινοτομίας
 • συμμετοχή σε κλάδους που αναδεικνύονται στο πλαίσιο των ιδιαιτεροτήτων και αναγκών της κάθε Περιφέρειας, λαμβάνοντας υπόψη τα συγκριτικά τους πλεονεκτήματα αλλά και τις RIS3.

Η Growplan έχει μακρόχρονη εμπειρία στην εκπόνηση «σχεδίων βελτίωσης» με άριστο ποσοστό επιτυχίας επενδυτικών προτάσεων δίνοντας σημασία στην εκπόνηση βιώσιμων μελετών με σκοπό την μακρόχρονη συνεργασία με τους πελάτες της.

Δείτε εδώ τα ενεργά και τα αναμενόμενα επενδυτικά προγράμματα.

Για να μπορείτε απλά και γρήγορα να ενημερώνεστε, σχετικά με τις διαθέσιμες χρηματοδοτικές ενισχύσεις και να εντοπίσετε το κατάλληλο πρόγραμμα για την επιχείρηση σας εγγραφείτε στο Newsletter της Growplan.

Εάν σας ενδιαφέρει το συγκεκριμένο πρόγραμμα συμπληρώστε τη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος της εταιρείας μας.
 
Αποθήκευση Προγράμματος


topbar