ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ - ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ

19/12/2017

Η υποβολή αιτήσεων στήριξης αρχίζει στις 08/01/2018 και θα πραγματοποιείται μέχρι τις 09/07/2018
 

15/12/2017

Από την 21/12/2017 έως 05/06/2018 οι αιτήσεις.

15/11/2017

Ως 30/6/2018 αιτήσεις για τις "Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ" και 15/12/2018 για "Επενδύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού".

01/04/2015

Η δυνατότητα δανειοδότησης για αγορά αγροτικής γης δίνεται σε Νέους Αγρότες, μόνιμους κάτοικους αγροτικών περιοχών, με προνομιακό επιτόκιο.

01/04/2015

Το πρόγραμμα επιδοτεί την αμοιβή μηχανικού για την αμοιβή μελέτης και επίβλεψης της άδειας δόμησης σε αγροτικές κατασκευές ή πρώτη κατοικία.Copyrights © 2015 - Developed And Designed by fedenet