ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ - ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ

20/06/2018

Η υποβολή αιτήσεων στήριξης πραγματοποιείται ηλεκτρονικά κατά το διάστημα από 3/7/2018 έως και 22/7/2018.


 

30/05/2018

Υποβολές απο 6 Ιουνίου 2018 έως τις 3 Σεπτεμβρίου 2018

19/12/2017

Η υποβολή αιτήσεων στήριξης αρχίζει στις 08/01/2018 και θα πραγματοποιείται μέχρι τις 10/08/2018
 

15/12/2017

Από την 21/12/2017 έως 30/08/2018 οι αιτήσεις.

15/11/2017

Ως 15/12/2018 για "Επενδύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού".

01/04/2015

Η δυνατότητα δανειοδότησης για αγορά αγροτικής γης δίνεται σε Νέους Αγρότες, μόνιμους κάτοικους αγροτικών περιοχών, με προνομιακό επιτόκιο.

01/04/2015

Το πρόγραμμα επιδοτεί την αμοιβή μηχανικού για την αμοιβή μελέτης και επίβλεψης της άδειας δόμησης σε αγροτικές κατασκευές ή πρώτη κατοικία.